Johan van Burum

-kapitein, ontvanger?

Hij was in 1672 luitenant-kolonel en commandeur van Coevorden.

*Burum, J. van i.p.v. W.W. van Aylva 5 Mrt. 1653 (AAB: dit is Hans Willem van Aylva?)
Op 13-12-1654 werd Pibe de Groot vaandrig in de compagnie van kapitein (Johan van) Burum, als opvolger van Ritske van Rinia.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Op 21-5-1669 werd Bartholdus ter Berchorst (Berckhorst) vaandrig in de compagnie van J. van Burum, als opvolger van P. de Groot.
Op 4-11-1673 werd collonel Burum opgevolgd als kapitein door C.O. Witgenstein.

In 1698 eigenaar stem 1 te Finkum
Hij was in 1701 ontvanger van Leeuwarderadeel en woonde toen op zijn state te Finkum.

http://www.mpaginae.nl/At/1697hoogst.htm
Hoogst aangeslagenen Friesland 1697
Leeuwarderadeel
6 * dhr. Johan van Burum [op Mellinga te Stiens]: 50.000 ••• GJ (1987) 129 (nr. 134); RoardaT; Stb. I, 330 (nr. III.5); GtFL III, 83 (nr. 63).

Hij was ontvanger van Leeuwarderadeel (bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I70648.php)
Hij was kapitein (https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=4599), bij dopen in 1671

Hij was in hechtenis in 1672 te Bodegraven.
Zijn tractement als luitenant-kolonel was 600 gulden per jaar.
(https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0291-1906-20.pdf)

’t slot Holdinga te Finkum in Leeuwarderadeel, behoort Jonker Allard van Burum, grietman aldaar, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan van Burum
WoonplaatsFinkum, Holdinga State
CompagnieC39
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1653
Officier tot1673
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)37120
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C39Taecke van Boelens
Opvolger in C39Karl Otto von Wittgenstein

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins