Tiete Dyes van Hania

-kapitein
-Woonde te Weidum, Hania State?
-trouwde Beyts van Osinga
-Zie ook zijn compagnie vaandelschets ca. 1601
-op 18-11-1605 opgevolgd door Fox Selsma
-grafzerk nog aanwezig + tekening daarvan

‘dootboeck’
1605 Oct. Hopman Tiete Hanya, Beyts Oesinga man

Opvallend is dat zijn vrouw Beets van Osinga wel op de zerk vermeld is, maar dat haar overlijdensdatum niet ingevuld is.
Dit komt doordat zij later bij haar zussen in de kerk van Schettens is begraven.
(zie ook: http://www.andrebuwalda.nl/historie21.htm)

Uit: De Johanneskerk van Weidum, door Willem Hansma:
“In de resoluties van Gedeputeerde Staten van Friesland vinden we een besluit uit 1599, waarin aan de stadhouder voorgesteld wordt om na de ontbinding van het veldleger twee compagnieën in Friesland te houden. De kosten van de oorlog waren in die tijd zover opgelopen en betalingsachterstand van Friesland was zo groot, dat besloten was de zaak drastisch in te krimpen. De ene compagnie stond onder leiding van ene Lenert Huyghes en werd in Leeuwarden gelegerd. Over de andere voerde Tiete van Hania het bevel en deze compagnie werd naar Harlingen gestuurd.”

“Ook over Wigle vinden we een opmerking in de resoluties van Gedeputeerde Staten van Friesland. De in de vorige paragraaf genoemde Hughes blijkt namelijk al in november 1599 gevraagd te hebben hem ontslag te verlenen. Dat wordt ingewilligd en in zijn plaats wordt Wigle benoemd, tot dat moment vaandrig (vaandeldrager) van de overste-luitenant. Het lijkt er dus sterk op dat de broers Tiete en Wigle elk aan het hoofd stonden van een Friese compagnie en daarmee samen de leiding hadden van de troepen, die op dat moment in Friesland gelegerd waren. Dat verklaart ook waarom de grafzerken zo op elkaar lijken: de beide broers vervulden dezelfde functie. Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau (‘Ús Heit’) was hun commandant.”

Grafzerk van Tiete van Hania (ong. 1560-1605) en zijn vrouw Beets van Osinga, in de kerk te Weidum.


Portret van Tiete van Hania op zijn grafzerk in de kerk te Weidum.


Vaandel van Wigle van Hania zijn compagnie, ca. 1601


Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk.
Schotanusatlas, 1718

tekening van de grafzerk van kapitein Tiete van Hania
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTiete Dyes van Hania
WoonplaatsWeidum, Hania State
CompagnieC16
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1601
Officier tot1605
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10583
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
State
Vaandel
Familiewapen
Grafsteen
Voorganger in C16Antonius Polman
Opvolger in C16Fox Selsma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins