Idzart Jacob van Harinxma

Hij zal op Harinxma State te Heeg hebben gewoond.

Op 25-10-1651 werd Jr. Idzardt Jacob van Harinxma vaandrig in de compagnie van Wiedenveldt, als opvolger van E(po) van Aesgema.
Op 7-2-1655 werd Jr. Johan van Rijswijck vaandrig in de compagnie van Wiedenveldt, als opvolger van J.J. van Harinxma.
Op 9-2-1659 volgde hij Lodewijk van Harinxma op als kapitein.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Hij was huwelijk in 1669 kapitein in het leger (3e proclamatie op 27-1-1669 te Dokkum).
Op 23-9-1671 wordt hij (E.I. van Harinxma) opgevolgd door kapitein E. Hanekroth
Idzart was weduwnaar van Anna van Brakel, afkomstig uit Gelderland, overleden 20 jun 1667.

In 1669 was hij sergeant majoor
http://elwardhaagsma.blogspot.com/2010/04/afstamming-elward-van-karel-de-grote.html

In 1680 was hij monstercommissaris.

Aanzienlijk wapenboek, door Abraham Ferwerda, 1760:
Major en capitain over een comp te voet, naderhand Monster-Commissaris.
…deze leggende alle drie [AAB: Idzart Jacob, Anna van Brakel en Saepck van Popma] volgens uitwyzing der hangende Wapens te Heeg op ’t gem. Choor begraven
Gehad 5 kinderen.

http://www.simonwierstra.nl/Harinxma2.htm
Idzart staat op 9-12-1655 als nieuw op de lidmatenlijst van Heeg.
Hij was bij tweede huwelijk in 1669 kapitein in het leger (3e proclamatie op 27-1-1669 te Dokkum).
In 1670 met zijn vrouw Sophia als lidmaten van Dokkum naar Marrum.
Als Harinxma in 1687 op de lidmatenlijst van Heeg met de vermelding daarna overleden.

’t huis van den vaendrigh hr. Feio van Harinxma te Heeg in Wimbritzeradeel
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamIdzart Jacob van Harinxma
WoonplaatsHeeg, Harinxma State
CompagnieC40
MONSTERCOMMISSARISSEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Monstercommissaris Friesland
NationaliteitFriesland
Officier van:1659 [MC=1680, 1701)
Officier tot1671
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33459
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C40Lodewijk Douwes van Harinxma
Opvolger in C40Everhard Hanecroth

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins