Hessel Meckema van Aylva

-kapitein, kolonel
Hij wordt op 5-3-1631 kapitein, als opvolger van Abbe Hessels van Bootsma.
-loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
-wordt in 1637 kolonel

1635-1638 Commandeur Leerord
1645-1650 Commandeur Emden

Eigenaar/bewoner Brandstede te Holwerd.

In nov. 1630 tot eind sept. 1631 is hij in Orleans, want hij laat zijn wapen schilderen in het Album Amoricum van Homme van Harinxma.
(http://www.mpaginae.nl/HZ/AlbumMeckama.htm)

Hij wordt op 5-3-1631 kapitein, als opvolger van Abbe Hessels van Bootsma.
Hij loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir.
Hij werd op 15-10-1637 sergeant-majoor.
Hij werd op 5-12-1637 kolonel, zonder luitenant-kolonel te zijn geweest.
In 1635 commandant der Staatse Groepen in Oostfriesland, van Leerort en Emden.
Hij is Commandeur van Leeroord van 1635-1638, zijn voorganger was Willem Coenders van Helpen, die hem ook weer opvolgde.
Hij werd de 9e kolonel van het Friesche infanterieregiment van de Nassaus op 12-11-1637, toen hij Ludolf Potter opvolgde.

Zie portret van Hessel (of Ernst) van Aylva, collectie Fries Museum, geschilderd in 1639 door Wybrand de Geest.

Bezat in 1640 Brandstede te Holwerd.
In 1647 loopt hij mee als kolonel in de lijkstatie van prins Frederik Hendrik.

Van 1645-1650 was hij Commandeur van Emden.
Op 11-4-1652 wordt hij verheven tot baron van het Heilige Roomse Rijk (HRR).
In 1656 wordt het grafmonument in de kerk geplaatst van Holwerd (boek: Geen honing soo soet).
Op 28-9-1656 wordt te Holwerd een ‘basterdkind’ van Hessel van Aylva gedoopt met de naam Hessel.
Op 24-2-1659 werd hij (een H.M. van Aylva) als kapitein opgevolgd door zijn zoon H.W. van Aylva (AAB: als kolonel had hij ook nog een eigen compagnie).
Hij woonde in Aurich, bij de Graaf van Oostfriesland in de buurt.
Hij had na 1650 het Drostambt van Leer, welke later zijn zoon Hans Willem ook uitoefende.

Bij een executie te Lich 21 April 1660, werd hij daar door eenige oproerige boeren doodgeslagen
Van hun zijn twee beelden in het depot te Nuis, welke begin 2019 in de kerk te Holwerd terugkeerden.
Deze blijken te zijn gemaakt door de steenhouder Lou Ripperts Forssenburgh.

–> In nr. 25 (juni 2021) van Alde Fryske Tsjerken een artikel over Hessel Meckema van Aylva, door Yme Kuiper.

–> lees ook het artikel over de connectie tussen de familie Aylva en het Oostfriese Lieroord <–
Aylva en Lieroord versie 1.1

Portret van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660)
(Fries Museum)


Beelden van grafmonument Hessel Meckema van Aylva en Elisabeth gravin von Althann in de kerk te Holwerd


Brandstede te Holwerd.
Tekening van J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)


In 1647 liep Hessel Meckema van Aylva (1608-1660) mee in de lijkstatie van de Hollandse stadhouder Frederik Hendrik. (zie tekening lijkstatie waarop hij vermeld staat).

Familiewapen van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660)
Datum: 11-4-1652
Meckma (Meckema), Hessel, Oberst in ostfriesländischen Diensten, Freiherrenstand für das Reich und die Erblande, „von Aylva Edler Herr von Prandtstett“, „Wohlgeboren“, Wappenbesserung
https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2535377

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHessel Meckema van Aylva
WoonplaatsHolwerd, Brandstede
CompagnieC29
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1631
Officier tot1660
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11272
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenOverige
State
Familiewapen
Overige
Voorganger in C29Sybrand van Echten
Opvolger in C29Hessel baron van Aylva

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins