Willem Frederik van Sloterdijck

Op 30-8-1757 werd J. Landman kapitein, als opvolger van F.W.(Willem Frederik) Sloterdijck.

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0524.php
Hij (Feye Jan van Heemstra) trad in militairen dienst en was in 1746 kapitein in het regiment Oranje-Friesland.
Als zoodanig onderscheidde hij zich als vrijwilliger met kapitein Willem Frederik Sloterdijk (die zwaar werd gekwetst), bij een uitval uit het reduit van het door de Franschen belegerde Bergen op Zoom, 24 Aug. 1747.
Zie: Bosscha, Neerl. Heldend. te Land2 II, 451.

Portret van kapitein Willem Frederik van Sloterdijk (1707-1757)
Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

www.wiewaswie.nl
In 1748 was hij majoor van het eerste bataljon Orange-Vrieslandt.
Notariële archieven met Isaak Surrireij
Geregistreerde Isaak Surrireij
Beroep Advocaat
Woonplaats ’s Gravenhage
Geregistreerde Oloff van Linderooth
Beroep Majoor
Geregistreerde Willem Fredrik Sloterdijk
Beroep Majoor
Gebeurtenis Notariële akte
Datum 13-04-1748

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Willem Frederik Sloterdijk
Periode: 1586 – 1792
Naam Willem Frederik Sloterdijk
Functie Kapitein
Datum 8-9-1730

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Wilhelmus Frederik van Sloterdijk
Periode: 1586 – 1792
Naam Wilhelmus Frederik van Sloterdijk
Functie Sergeant Majoor titulair
Datum 20-4-1748

e-mail van Theo Terpstra dd 29-2-2023:
Op de regtdag van 1 maart 1749 behandelt het gerecht van Wonseradeel het verbod van de old burgemeester Dodoneus Vosma tot Harlingen aan Gosse Pijters, huijsman, en Jetske Botes, egtelieden onder Wons, om aan de majoor Willem Fredrik Sloterdijk geen huirpenningen van de door hen gebruikende saathe en landen, aan Sloterdijk voor ¼ part toebehorende, te tellen aan deselve of iemand zijnent weegen, voor en aleeer aan hem is betaalt de somma van 6.800 car.gls ter saake verschoten penningen volgens obligatie van den 17 augustus 1730 cum intressen, onder deductie nogtans van de ingehouden 1/3 part tractementen bij hem van tijd tot tijd van Sloterdijks schrijver ontvangen (houdende Sloterdijk in statu).

Op de regtdag van 15 januari 1757 behandelt het gerecht van Wonseradeel de aanzegging door de heeren Frederik Sloterdijk, majoor, juffrouw Hendrina Gertruijd van Sloterdijk, dr. Mathijs Arnoud Sloterdijk, meede … advocaat, & dr. Harmen Adolph Sloterdijk, schout van Gertruijdenberg .. voor ¼ en te zamen voor ’t geheel, aan Tjeerd Hessels cum uxore te Wonsom hun sathe & landen op St. Petrij en 12 maij 1757 in vrijdom te verlaten.

Willem Frederik van Sloterdijk (1707-1757),
Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)

Familiewapen Sloterdijk
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWillem Frederik van Sloterdijck
Woonplaats-
CompagnieC194
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1730
Officier tot1757
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39658
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in C194Johannes Landman

Andere majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins