Robbert Frederik van Heerdt

Op 7-3-1721 werd R(obbert) F(rederik) Heerdt kapitein, als opvolger van I(ohan) van Molenschot.

verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Eversberg 1727, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel1731-1755, verwalter-drost van Twente