Johan Maurits van Nassau-Siegen

Hij liet het Mauritshuis bouwen na zijn terugkeer uit Brazilie, waar hij gouverneur-generaal van 1636-1644 was.

Op 13-1-1645 werd Johan Maurits graaf van Nassau kapitein, als opvolger van Willem Frederik graaf van Nassau (C & I)
Op 7-2-1671 werd graaf R.W. Solms kapitein, als opvolger van graaf Maurits (C&I) (deze?)

Zie portret op zijn wikipedia pagina, door onbekende schilder.

7 Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar

– Gezondheid van Johan Maurits vorst van Nassau-Siegen na het hem overkomen ongeval, 1665. Gezondheid van Amalia van Solms, 1665. Idem van Sophie Wilhelmina van Nassau-Diez, 1665; 1666. Medicijnen voor haar van de door het Hof van Friesland geschorste arts van het stadhouderlijk gezin, Syboldus Hemsterhuis, 1665. Traktementsverhoging van Hemsterhuis, 1666. Gezondheid van Albertine Agnes, 1669.

Sollicitatie van Johan Maurits van Nassau-Siegen naar het ook door Willem Frederik geambieerde ambt van veldmaarschalk van de Unie, 1655, mei-dec.

Hij was ook gouverneur van Friesland (archieven.nl)

3746
1673
Stukken betreffende de aanstelling van Philip Ernst Vegilin van Claerbergen als adjudant-generaal van prins Johan Maurits van Nassau, gouverneur van Friesland

Willem III beveelt de reeds door hem benoemde Johan Maurits vorst van Nassau-Siegen bij Albertine Agnes aan voor het (opper)bevelhebberschap in Friesland (en Stad en Lande) tijdens de minderjarigheid van Hendrik Casimir II. Johan Maurits vraagt Albertine Agnes zijn orders met haar autoriteit te steunen, 1673.

Nassau-Siegen, Johan Maurits, vorst van, (opper)bevelhebber in Friesland en Stad en Lande, 1672; 1673.

Portret van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen
(door ?)
Wikipedia

Kenmerken

NaamJohan Maurits van Nassau-Siegen
Woonplaats-
CompagnieHOOGDUITS 3
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitDuitsland
Officier van:1645
Officier tot1663 (of 1671?)
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39095
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Voorganger in HOOGDUITS 3Willem Frederik van Nassau-Dietz
Opvolger in HOOGDUITS 3Willem Maurits van Nassau-Siegen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins