Homme van Camstra

-watergeus
-zoon van Foppe

-1568 Heiligerlee en Jemmingen

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
WIRDUM Leeuwarderadeel[?]
10222 van Campstra, Homme
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Van Homme is bekend dat hij in de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vecht onder Lodewijk van Nassau.

In 1583 erfde zijn vrouw Liauckema State, dus zal hij er ook gewoond hebben (AAB).

http://www.simonwierstra.nl/CAMSTRA.htm
Op 18-5-1569 wordt Homme van Campstra van Wirdum bij verstek verbannen en zijn goederen geconfisqueerd omdat hij de kant van de Prins van Oranje had gekozen.
Hij trouwde in 1574 met dispensatie van paus Gregorius XIII en woonde met zijn vrouw op Sierdsmastate te Deinum.
PI 1578: Homme aangeslagen te Deinum.
Zijn nalatenschap werd op 20-11-1579 geïnventariseerd (T326-1208).
Zijn naam op een zerk te Deinum,samen met zijn neef Ofcke van Feytsma (de Vrije Fries XXIII).
T327-1116/1117:brieven van Homme aan zijn moeder Tietke (1573).
Zie ook T327-1119/1120 en 1123/1127;T326-1209;GJB 1964-22;Grafschriften IV-58.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHomme van Camstra
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1568
Officier tot<1579
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)-
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins