Jan Boudewijns Eminga van Loo

Bij huwelijk afkomstig uit Wanswerd.
Woonde te Wanswerd op Hikkaard, wat ook wel Loo’s slot werd genoemd.
Zijn vrouw verkoopt in 1692 Roordaburg te Franeker.
-zoon van kapitein Boudewijn van Loo

In 1636/1637 deed een Jan van Loo de eed als kapitein.
Op 5-12-1637 werd Y(Jan?) van Loo kapitein, als opvolger van T. van Osinga.

Op 9-2-1653 werd J(an Eminga) van Loo kapitein, als opvolger van I.I. (Johan Jacob) Snabel (Schnabel).
Op 17-3-1653 werd Barent van Voort luitenant in de compagnie van kapitein Jan van Loo, ipv C.C. van Wachren.
Op 19-9-1656 werd Hendrick Hanenburgh luitenant in de compagnie van J. van Loo, ipv B. van Voort.
Op 7-11-1657 werd Taco van Hittinga luitenant in de compagnie van kapitein J. van Loo, ipv H. van Hanenburgh.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
Op 16-2-1666 werd Kempo van Coehoorn luitenant in de compagnie van J. van Loo, ipv T. van Hittinga.
Op 17-1-1668 werd Dirck Eijsma luitenant in de compagnie van J. van Loo, ipv K van Coehoorn (wijlen).
Hij werd op 24-2-1671 opgevolgd als kapitein door Hobbe Esaias van Aylva.

Detail van de Schotanusatlas uit 1718, omgeving Wanswerd.


Omgeving Wanswerd op de Schotanusatlas uit 1718. Hikkaard ligt noord-oostelijk van het dorp.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJan Boudewijns Eminga van Loo
WoonplaatsWanswerd, Loo's slot / Hikkaard State
CompagnieC50
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1653
Officier tot1671
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13743
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C50Johan Jacob Schnabel
Opvolger in C50Hobbe Esaias van Aylva

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins