Frederick van Inthiema

Woonde te Workum, Inthiemahuis 1637-1652.
Liet de waag te Workum in 1650 vervangen.
Van hem en zijn broer Reynolt is een Album Amoricum bewaard gebleven.
Hij was in 1602(?) als vaandrig in Oostende, volgens gedicht van Starter.
Hij volgde 10-8-1626 kapitein J. Starck op.

Jr. Frederich van Inthiema 1-11-1626 p.b. (=presiderend burgemeester, bron: http://www.mpaginae.nl/At/WorkumX.htm)

http://www.mpaginae.nl/Inthiema/Frederik.htm
Hij was in het begin der 17e eeuw in Nederlandschen militairen dienst en daarna in dien van Christiaan IV, Koning van Denemarken en Noorwegen was – [kgl. dänisch-norwegischer Heereskapitän] – en in 1652 als burgemeester van Workum stierf.

Zie ook zijn Album Amicorum
http://www.mpaginae.nl/Inthiema/Frederik.htm

In 1628 stond zijn Hoogduitse compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

Hij loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir
LET OP: zijn 2e huwelijk is een Frederick van Inthiema uit Workum, dit moet hem wel zijn!
Hij wordt op 24-3-1636 opgevolgd door Hendrik Frederik van Inthiema.
Was ook Gedeputeerde namens de Steden in 1639-1640, 1659-1661.

Nicolaus Coumans van de comp. van Inthiema in plaets van [niet ingevuld], den 25. Septemb. 1639
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

1647: besiket ds Stellingwerf fuort te krijen

Hij was in 1640, 1645, 1648, 1650, 1654, (1659, 1664, 1669 moet zoon geweest zijn) burgemeester van Workum
(bron: http://www.mpaginae.nl/Workum/burgmrs16371794.htm)

http://members.lycos.nl/WarkumsErfskip/id134.htm
In 1649 was het waaggebouw in zeer slechte staat. Het stadsbestuur besloot dan ook de Waag te vervangen door een nieuw gebouw.
Tiepke Piebes en Jentje Jouckes namen het karwei aan voor 3720 caroli gulden en in 1650 stond er op de Merk een fraaie nieuwe Waag.
Burgemeester Frederik van Inthiema werd geëerd met een mooie gedenksteen in de gevel. Voor het vele werk dat hij had verricht. Hierop staat een gedicht in het latijn:
De goede zorg van den ouden( Inthiema) heeft mij voortreffelijke Waag in de eerste plaats gebouwd: zoo zal ik ook mijn meester eeren. Laat kooplieden nu door mijn koopmanschap en juist gewicht uitgaan wat u meerdere winsten zullen geven. Burgenmeester (of Heere) Inthiema heeft zoo’n groote Waag doen komen; de eeuwige faam heeft hem naar verdienste lief.

https://www.dbnl.org/tekst/star001frie01_01/star001frie01_01.pdf
Hier het bruilofts gedicht van Starter!

http://www.mpaginae.nl/Inthiema/Frederik.htm
Frederik trouwde voor de tweede maal met Walburg Pergens, dochter van koopman Johann Pergens († Keulen 6 juli 1606) en Magdalena vom Driesch († 1624/8). Kapitein in het Friese leger was hij van 1626 tot 1636. Als burgemeester van Workum komt hij vanaf 1640 herhaaldelijk voor, als Statenlid 1639, ’43, ’47, ’48, ’50, als Gedeputeerde 1639-1642, als lid van de Raad van State 1625-1626 en de Staten Generaal 1623-1624 en 1643-1646, als monstercommissaris 1653. In laatstgenoemde functie wordt zijn broer Reynolt in 1632 genoemd, als burgemeester van Workum 1632-1635 en 1637-1640, als Statenlid 1632, ’33, ’35, ’37, 40, ’45, ’46. Frederik junior, zoon van Reynolt en Hylck Galesd. van Galama, was burgemeester 1649-’52, ’55-’58, ’60-’63, ’65-’68 en ’70-’73. Het onderscheid tussen Frederik senior en junior is niet altijd duidelijk, bijv. bij de Statenleden vanaf 1651.

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrederick van Inthiema
WoonplaatsWorkum, Inthiema State
CompagnieHOOGDUITS 10
RangHoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1626
Officier tot1636
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)13710
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Voorganger in HOOGDUITS 10Jacob Starck
Opvolger in HOOGDUITS 10Hendrik Frederik van Inthiema

Andere Hoogduitse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins