Frans van Eminga

Woonde te Leeuwarden.
Eigenaar van het Hooghuis te Bergum van 1707-1721.

http://www.simonwierstra.nl/EMINGA.htm
Hij was eerst ritmeester en later kolonel in het leger.
T7-09,61:ingekomen brieven van ritmeester Frans Minnes Eminga,1697.
Zie ook T347-768 d.d.21-1-1699.
T313-53:over de verdeling van de nalatenschap van Frans Minnes van Eminga,1721
Zie grafschriften Roorda IV-128.

Op 28-4-1685 kreeg jr. F(rans) van Eminga de C&I als kapitein van het Friese Nass. Regiment.
Op 13-4-1692 werd Jr. Wolff van Bentingh luitenant in de compagnie van ritmeester Eminga, als opvolger van Jr. D. van Aylva.
Op 18-6-1700 werd Jr. Aalbertus Coenders luitenant in de compagnie van ritmeester Eminga, als opvolger van N. Schobbaert.
Op 26-1-1701 werd Coenraedt Waslander luitenant in de compagnie van ritmeester Eminga, als opvolger van A. Coenders.
Op 18-12-1706 werd Richert van Huisen luitenant in de compagnie van ritmeester Eminga, als opvolger van N. Ockinga.
Op 9-2-1707 werd N. Hamerstein luitenant in de compagnie van ritmeester Eminga, als opvolger van C. Waslander.

Mogelijk portret van Frans van Eminga (1659-1720), door Nicolaes Maes geschilderd in 1682. NB: Op site van Fries Museum staat vermeld dat het om Tjepcke van Eminga gaat, maar die was geen officier.

E-mail van Gerard Mast dd 31-10-2020:
Hendrik Casimir II overlijdt in 1696 en zijn weduwe verkoopt in 1707 dit Hoge Huys met zijn lanen aan jr. Frans Menno van Eminga ‘olde Collonel van een regiment Cavallerije’ wonende te Leeuwarden.

‘…te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel’
Tekening van J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamFrans van Eminga
WoonplaatsLeeuwarden en Bergum, het Hooghuis
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1685
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39123
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins