Here Douwes van Hottinga

Woonde te Tzum, op Hottinga State in de buurtschap Holpryp.

Medeondertekenaar Verbond der Edelen in 1566.

(dagboeken WL, 27-7-1591)
Twee nyewe hopl[uden] gecoren. Jacob de Vriess in plaets van Grovestyns,
Hero Hottinga in plaets van Douue Aluwe

In 1593 kapitein van Fries regiment (Vervou)

In juni 1593 aanwezig bij Beleg van Geertruidenberg (totaal 4 Friese compagnies, dagboeken WL)

http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog10_01/aa__001biog10_01_0812.php
HOTTINGA (Hero van), broeder van den vorige, een der hoofden der friesche vrijbuiters en medeonderteekenaar van het verbond der edelen. Hij is dezelfde met Hero van Hettinga, die door Alva gebannen werd, wijl hij ’s prinsen zijde en weêrspanningen had bijgestaan, gediend, begunstigd en gevolgd toen graaf Lodewijk de wapenen in Groningerland bragt (18 Mei 1569). Den 30 Januarij 1570 werd hij andermaal gebannen door ’s konings raad te Leeuwarden, met bevel zijne goederen aan te tasten.

Na Lodewijk’s nederlaag koos hij zee en werd een der meest gevreesde zeeroovers. In 1573 werd hij deelgenoot van Eelsma’s mislukte plannen, en hij was misschien de medgezel van zijnen vriend, die door de Spanjaarden gevangen werd toen Eelsma ontvlood maar verdronk.

Hero Hottinga is op 10-6-1577 student te Keulen.
HvF d.d.19-11-1612: Hero van Hottinga en Johan van Herema als curatoren over Hessel van Herema.
Zijn naam en die van zijn vrouw in 1627 op een kerkklok van Tzum.

Tekening van Hottinga State te Tzum (J. Stellingwerf)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHere Douwes van Hottinga
WoonplaatsTzum, Hottinga State
CompagnieWATERGEUZEN
C181
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1591
Officier tot1613
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34236
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Voorganger in WATERGEUZENDoecke van Martena
Opvolger in WATERGEUZENLodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins