Isaac Martijn Adius

Op 24-11-1692 werd I(saac) M(artijn) Adius kapitein, als opvolger van D.I. Doys.
Op 8-9-1698 werd Jr. W. van Hania kapitein, als opvoler van I(saac) M(artijn) van Adius.

Hij is majoor bij het trouwen, bij trouwakte is hij majoor brigadier en kapitein van een compagnie infanterie.

http://www.mpaginae.nl/At/WorkumX.htm
1690 Syttje Romkes. 1695.
Anne Jacobs (Vitringa). 1715.
Fonger (Heeris) Nauta. 1702. Nei skriuwen fan de Prinses Douarière út de froedskip stjitten. Yn syn plak komt Y. M. Adius.

Hij werd in 1704 burgemeester van Workum.
1702 Ysaak Martyn Adius. 1719. (Sj. 1690 F. Nauta). B 1704-’05, ’06-’09 en ’11-’14.

Op de kerkbank van de familie Adius en Van Unckel stonden deze familiewapens.
Tijdens de herinrichting van de St. Gertrudiskerk in Workum verdween de kerkbank (toen Haagsmabank genoemd).
Gelukkig bleven de wapens bewaard en hangen ze nu te pronken in het Workumer stadhuis.
(tekst/foto: Warkums Erfskip)

Zie memoriesteen uit 1682 in kerk Warns.
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Warns
boeknummer: 6620
Isaacus Martinus ab Adius exstructioni sacrarum harum Warnentis ecclesiae aedium primum apoosuit lapidem Ano Aerae christinae XVI calend may MDCLXXXII
(hij heeft dus de eerste steen gelegd aan deze kerk, waar zijn oom Gellius van Jongestal grietman was)

Zie rouwbord in kerk Workum.
Anno 1719
De hoog eedel welgebooren heer de heer Isaak Martijn van Adius in leeven olt gedeputeerde staat van Vrieslant burgermeester en vroedschap der steede Worckum etc. aetatis 52 jaar

http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
*Adius, I.M. van i.p.v. D.I. Doys 24 Nov. 1692
*Hania, Jr. W. van i.p.v. I.M. van Adius 8 Sept. 1698

Zie ook tekening van zijn zerk.
https://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_PTA172-008

Familiewapen Adius
(Stamboek van den Frieschen adel)


Memoriesteen in kerk te Warns van de eerste steen gelegd in 1682 door Isaac Martinus van Adius.


Rouwbord van Isaac Martinus van Adius in de kerk van Workum


Tekening van de zerk te Workum van Isaac Martinus van Adius en zijn vrouw Engelbertina Barbera van Unckel.
(Fries Museum, getekend door Martin)


Grafzerk van Isaac Martinus van Adius en zijn vrouw Engbertina Barbera van Unckel in de kerk te Workum.


Grafzerk van Isaac Martinus van Adius en zijn vrouw Engbertina Barbera van Unckel in de kerk te Workum.

Op de kerkbank van de familie Adius en Van Unckel stonden deze familiewapens.
Tijdens de herinrichting van de St. Gertrudiskerk in Workum verdween de kerkbank (toen Haagsmabank genoemd).
Gelukkig bleven de wapens bewaard en hangen ze nu te pronken in het Workumer stadhuis.
(tekst/foto: Warkums Erfskip)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamIsaac Martijn Adius
WoonplaatsWorkum?
CompagnieC46
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1692
Officier tot1698
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)36348
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Rouwbord
Wapensteen
Grafsteen
Grafsteen
Grafsteen
Overige
Voorganger in C46Dirck Julius van Doys
Opvolger in C46W. van Hania

Andere majoor

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins