Tjaert van Andringa

Ongehuwd overleden.
Broer van Poppe.
Woonde mogelijk te Marssum op Andringa State (AAB)

Op 12-11-1652 wordt hij als vaandrig opgevolgd door Hessel van Bootsma, in de compagnie van Syben Tj. van Walta.
Op 5-9-1657 werd Caspar Johan Roelansweert luitenant in de compagnie van J. van Andringa (moet dit niet T zijn??).

In 1659 aanwezig bij de Slag om de Sont.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein.

Op 21-7-1666 werd Sytse Boelens luitenant in de compagnie van T(jaert) van Andringa.
Van 1667-1672 is hij majoor en volgt hij Gosewijn Wiedenfelt op.
Op 2-11-1672 wordt hij (of Tinco van Andringa!!!) als kapitein opgevolgd door Douwe van Epema.
Van 1672-1674 luitenant-kolonel

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Tjaerd van Andringa
Periode: 1586 1792
Naam Tjaerd van Andringa
Functie Kapitein
Voorganger wijlen Douwe Heerma
Datum 1654-03-11

Andringa hofstede onder ’t dorp Schingen 1722 (Marsum)
Tekening van Andringa State te Marssum, 1722 door Jacobus Stellingwerf
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTjaert van Andringa
WoonplaatsMarssum, Andringa State ?
CompagnieC70
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1654
Officier tot1674?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33798
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C70Douwe Tjercks van Herema

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins