Tjaert van Andringa

Ongehuwd overleden.
Broer van Poppe.
Woonde mogelijk te Marssum op Andringa State (AAB)

Op 12-11-1652 wordt hij als vaandrig opgevolgd door Hessel van Bootsma, in de compagnie van Syben Tj. van Walta.
Op 5-9-1657 werd Caspar Johan Roelansweert luitenant in de compagnie van J. van Andringa (moet dit niet T zijn??).

In 1659 aanwezig bij de Slag om de Sont.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 21-7-1666 werd Sytse Boelens luitenant in de compagnie van T(jaert) van Andringa.
Van 1667-1672 is hij majoor en volgt hij Gosewijn Wiedenfelt op.
Op 2-11-1672 wordt hij (of Tinco van Andringa!!!) als kapitein opgevolgd door Douwe van Epema.
Van 1672-1674 luitenant-kolonel

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Tjaerd van Andringa
Periode: 1586 1792
Naam Tjaerd van Andringa
Functie Kapitein
Voorganger wijlen Douwe Heerma
Datum 1654-03-11

Andringa hofstede onder ’t dorp Schingen 1722 (Marsum)
Tekening van Andringa State te Marssum, 1722 door Jacobus Stellingwerf
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamTjaert van Andringa
WoonplaatsMarssum, Andringa State ?
CompagnieC70
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1654
Officier tot1674?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33798
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C70Douwe Tjercks van Herema