Johannes Hixenius

Woonde te Witmarsum.

Joannis Hixenius van de comp. des capitains Hogeveen in plaets van Willem Hylckes, den 12. Feb.rii 1657
Agge Brunia van de comp. van Hoffman in plaets van N. Hixenius, den 5. Jan.rii 1677
https://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 6908
Ao 1685 den 3 marty stierf … Iohannes Hixenius volmagt ten landsdage en gecomitte in de rekencamer va Vriesland old 64 iaren
Ao 1682 den 31 ian: stierf de eerbare vrou Tytske Pieters Steendam syn huisvrouwe old 52 iaren ende legge alhier begraven

Op 22 april 1676 wordt gewesen op de coper voor recht de koop door Joannes Hixenius, schrijver van een compagnie te voet, ende Tijetske Pijtters, echteluijden tot Witmaersum, van seeckere huijsinge, hovinge en plaets staende op de Hogebuijren in voorschreven dorpe. Op dezelfde datum verwerven zij seeckere huijsinge en plaets tot Witmaersum.
(proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 228 folio 40&so).

www.allefriezen.nl
Tietjerksteradeel e.o.
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen
Bijzonderheden:
Johannes Hixenius; executeur van Wonseradeel, rekenmeester van Friesland (1676), overl. Kiesterzijl onder Witmarsum (voor ?) 1685, tr. Tjitske Pieters Steindam; WON S77 nr. 6, invent. 6 april 1685; ki.: Wendelina (tr. Johannes Beucker); Pietje (overl. voor 1685, tr. Richaeus Radijs); Gerhardus

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohannes Hixenius
WoonplaatsWitmarsum
CompagnieC37
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1657
Officier tot<1677
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)38867
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins