Johannes Buttinga

Op 19-8-1653 werd Joannis Buttinga vaandrig in de compagnie van kapitein F. van Burmania, als opvolger van F.T. Eysma.
Op 16-12-1654 werd Cornelis Buttinga vaandrig in de compagnie van kapitein H. van Burmania, als opvolger van J. Buttinga.
Op 16-12-1654 werd Joannis Buttinga cornet in de compagnie van ritmeester Aylva, als opvolger van C. Buttinga.
Op 11-1-1667 werd Vincent Beyma cornet in de compagnie van ritmeester Unia, als opvolger van wijlen J. Buttinga.

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Tietjerksteradeel hypotheekboeken akte
(Akte)datum: 17-09-1662
Johan Buttinga, cornet onder ritmeester jr. Hans Willem van Aylva, in garnizoen te Leeuwarden, verklaart £ 1065-13-8 schuldig te zijn aan Jacobus van Vierssen en Aeltie Buttinga, el., zwager en zuster; de lening is aangewend ter voldoening aan de provisionele sententie, door Pyter Buttinga “tegens mij geobtineert”

http://www.fmavanschaik.nl/kwartierstaat/pafg56.htm#35445
Joannes van Buttinga [Parents] died 1 before 11-1-1667. He married 2 Sara Martens Potter in 1654. put up the banns 3, 4on 11-11-1654 in Leeuwarden. Joannes was employed 5 as Cornet in een compagnie cavalerie onder ritmr. van Unia. He was employed 6 as Vaandrig in een compagnie infanterie.
OCCUPATION: Ruilde met zijn broer Cornelis, bron: Jaarboek CBG deel 23.

Zie leedbrief overlijden Albertus van Loo, 28-9-1660 (of 1669)
Woonplaats: []
de cornet Johan Buttinga met sijn huysvr.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3872
Ao 1662 de 18 mart sterft d edele iuffrou Mechtildis van Loo out 27 iaren huisvrou van d ed manh cornet Iohan van Buttinga

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohannes Buttinga
Woonplaats-
CompagnieRITMEESTERS 5
C32
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Officier van:1653
Officier tot1654
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39026
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen

Andere cornets

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins