Hobbe Esaias van Aylva

Eigenaar Holdinga State te Anjum.

Hij werd op 24-2-1671 benoemd als kapitein, als opvolger van Jan Boudewijns Eminga van Loo.
Op 18-2-1675 werd hij opgevolgd als kapitein door W(ilco) Holdinga thoe Schwartzenberg.
Werd vervolgens in 1675 grietman van Oostdongeradeel.

AYLVA (Hobbe Esaias van), vrij- en erfheer van Ameland, geboren in 1645 op Holdinga-burgt te Anjum, was een zoon van Ulbo van Aylva, Grietman van Baarderadeel, en van Hylck van Lycklama, werd den 24 Februarij 1671 aangesteld tot Kapitein, en verwisselde deze betrekking den 21 Januarij 1675 met die van Grietman en Dijkgraaf van Oost-Dongeradeel. Dadelijk na zijne benoeming zitting in de Friesche Staatsvergadering gekregen hebbende, hielp hij, den 18 Februarij van dat zelfde jaar, de resolutie opmaken, waarbij het Stadhouderschap van Hendrik Casimir voor hem en zijne nakomelingen erfelijk werd verklaard. Hij was gehuwd met Anna Dodonea of Doed thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, die hem twee dochters schonk, en na zijne dood, welke den 7 Mei 1692 plaats had, hertrouwde met Edzard van Burmania, Grietman van Ferwerderadeel.

In 1653 was Holdinga State in bezit van zijn zoon Georg Wilco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Door het huwelijk van erfdochter Anna Dodonea met Hobbe Esaias van Aylva ging de state opnieuw over in handen van een andere familie. Hobbe erfde de state in 1675. Vervolgens werden de kinderen uit de beide huwelijken van Anna Dodonea in 1698 gezamenlijk eigenaar en werd de state geruime tijd bewoond door een van de erfgenamen, Ulbo van Aylva. Van 1729 tot 1757 bewoonde zijn halfbroer en mede-erfgenaam Jarich Georg van Burmania als grietman de state. Vermoedelijk heeft hij zijn (half)broers en -zusters uitgekocht.

Holdinga State te Anjum
Tekening van D. Cannegier/Pieter Idserts, 1874.
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHobbe Esaias van Aylva
WoonplaatsAnjum, Holdinga State
CompagnieC50
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1671
Officier tot1675
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)21961
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C50Jan Boudewijns Eminga van Loo
Opvolger in C50Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins