Dooitze Eelkes Hinxt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dooitze_Eelkes_Hinxt
In 1782 trad Hinxt in dienst bij de Friese Admiraliteit. Hij werd Luitenant-ter-zee en kreeg het bevel over de kotter Snelheid. Dit was een gekoperd scheepje van twaalf stukken met een bemanning van 60 koppen. De Snelheid was werkelijk een snel schip, en Hinxt hield graag wedstrijden met andere schepen.[4] In de jaren 1783-1785 zeilde Hinxt naar de kolonie Essequibo in Zuid-Amerika. In de periode 1787-1789 ondernam hij een reis naar de Middellandse Zee waar hij onder andere in de Griekse Archipel kwam. Daar verrichtte hij voornamelijk konvooidiensten. Veel Nederlandse kooplieden daar waren hem zeer dankbaar voor dit werk, en nadat ze een brief schreven aan de consul werd Hinxt op 23 december 1789 benoemd tot kapitein-ter-zee.[5]

In de periode 1792-1794 ondernam hij opnieuw reizen naar Essequibo en naar de Middellandse Zee.[6] In september 1794 voegde Hinxt zich bij een eskader bij Vlissingen in verband met de Franse dreiging uit het Zuiden. Hinxt stond bekend als een uitstekende zeeman, hoewel hij geen goede militair was. Toch kreeg hij in 1794 een aanvaring met het oorlogsschip Walcheren onder kapitein Marinus J. Haringman. De zijkant van de Snelheid werd hierdoor zwaar gehavend. Kapitein Haringman (en andere kapiteins met hem) keek op Hinxt en zijn kleine kotter neer en weigerde de schade te betalen. Uiteindelijk greep luitenant-admiraal Van Kinsbergen in en werd de zaak geregeld. Inmiddels was Hinxt toe aan een ander schip. In een brief gaf hij aan continu nat te zijn, met vochtige kleren in een vochtige kooi, en hij moest altijd werken in buiswater op het dek.[4]

https://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm
DOOITZE EELKENSZ HINXT.
1741. Geboren en in 1797 op 11 October overleden.
1763. Koopvaardij-en grootschipper.
1782. Op 9 Januari benoemd tot Luitenant ter Zee Harl.Adm.Alm. 1784-1786.
1782. D.E.Hinxt op kotter de Snelheid vermoedelijk uit Rotter-dam met bestemming Fr.Adm. in Texel binnengevallen. Op 7 Juli in Noordzee en naar Drontheim Noorwegen.
1783-1785. D.E.Hinxt commandeert de kotter de Snelheid in West-Indieen onder meer in Essequebo en Demararij.
1787-1789. D.E.Hinxt op kotter de Snelheid op de kust van Frankrijk en in de Griekse Archipel, 1 Augustus 1789 uit Lissabon naar Texel vertrokken.
1789. Op 23 December benoemd tot Extra ordinaris kapitein.
Harl.Adm.Alm.1794.
1793-1795. D.E.Hinxt op 7 November naar en op 17 November in Cork. Op 23 November 1793 naar West-Indieen, de Spaanse zee, het Kanaal en daarna ingedeeld bij de defensie op de Schelde.
1797. D.E.Hinxt sneuveld als commandant op het schip de Be-schermer bij Kamperduin.
Op 29 Mei 1763 trouwd Dooitze Eekes Hingst van Dokkum, Groot schipper met Anna Gerryts van Leeuwarden. Roomskatholieke Parochie. Trouwboek Dokkum.
In Rijksarchief Den Haag. Fr.Adm. Papieren betreffende zee en admiraliteitszaken afkomstig van zeeoffiecieren en anderen XIII. Verzameling Hinxt. Een verzameling van 13 journalen en andere stukken.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDooitze Eelkes Hinxt
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:1789
Officier tot1797
Vermeld bij:-
GesneuveldJa
(BK nr.)41922
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins