Justus Dominicus van Botnia

Woonde te Jellum, Mammema State.

Grietman Baarderadeel.
Met hem sterft het geslacht Botnia in de mannelijke lijn uit.

Bewoner van Mammemastate te Jellum 1625?-1660. (AAB: moet dit wellicht ong. 1645 zijn).

Van hem heeft er in deze kerk van Jellum ook een rouwbord gehangen dat waarschijnlijk in bij de brand in vlammen is opgegaan.
obiit den 14 Aprilis 1660, oud 43 jaaren, met de 16 kwartierwapens.

Zie zijn leedbrief
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

De qúartieren sijn 16 in deese order :
Botnia, Hottinga, Ockinga, Mennema, Dekema , Hottinga,
Laúkma, Mennema, Jongema, Hermanna, Walta, Heerma,
ïamminga, Uipperda, Sekkinga, Ghicsens.

Uitgenodigd voor de begrafenis van George van Liauckema, aug. 1642
Woonde te Franeker.
2. Jor. Julius Dominicus van Botnia met sijn huisvrou en kinderen (is dit hem? Dan staan de voornamen verkeerd om?)
http://www.mpaginae.nl/At/Liauckamaleed.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJustus Dominicus van Botnia
WoonplaatsJellum, Mammema State
CompagnieMONSTERCOMMISSARISSEN
RangMonstercommissaris Friesland
Officier van:1649
Officier tot1660
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)22365
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere Monstercommissarissen

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins