Doytze Pybes Wiarda

Op 24-4-1647 werd Doitse Wiaerda (Wiarda) vaandrig in de compagnie van kapitein O. van Grovestins, als opvolger van G. Kannegieter.
Op 23-6-1666 werd Hans Cocq vaandrig in de compagnie van kapitein D. van Wigara, als opvolger van D(oytse) Wiarda.
Op 23-6-1666 werd Doitse Wiarda luitenant in de compagnie van kapitein S(ybrant) van Ockinga, als opvolger van H(endrik) Wiarda.

http://www.simonwierstra.nl/WIARDA.htm
D.Wiarda werd vaandrig op 24-4-1647 als opvolger van J.v.d.Bos (T5.18).
Hij werd luitenant in de comp. S.Ockinga op 23-6-1666 als opvolger van zijn broer Hendrick (T5.18).
In 1674 voogd over de dochter van zijn broer (zie hierna).

Twitter:
Simon van Beaumont (1574-1654), Horæ svccisivæ. Tyt-snipperinghen, door luitenant Doytse Wiarda achtergelaten bij wijlen Augustinus Siersma, chirurgijn bij de Admiraliteit van Friesland, 31 oktober 1674. #bookhistory #AnnaRoemers exemplaar in
@KB_Nederland

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDoytze Pybes Wiarda
Woonplaats-
CompagnieC33
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1666
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37938
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins