Sybrant van Ockinga

  • Geboren op 5-4-1646 te Leeuwarden
  • Zoon van Here Jarichs van Ockinga en Magdalena van Burmania
  • Gehuwd op 3-3-1672 te Cornwerd met Jeltje Pietersd. van Harinxma
  • Overleed op 22-2-1698 en begraven te Roordahuizum.

Woonde te Leeuwarden.

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, functie nog onbekend.

Kapitein vanaf 22-2-1666 toen zijn broer Jarich van Ockinga Raadsheer werd.
Op 23-6-1666 werd Doitse Wiarda luitenant in de compagnie van S(ybrant) van Ockinga, als opvolger van H. Wiarda.
op 25-7-1672 werd hij opgevolgd door kapitein F.H. van Ockinga

Hij werd hierna ontvanger-generaal van Friesland.

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Leeuwarden
gesien – Sybrand van Ockinga generael ontf[anger] van Frieslant
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Sybrant van Ockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamSybrant van Ockinga
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC33
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1666
Officier tot1672
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32128
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C33Jarich Heres van Ockinga
Opvolger in C33Jarich Lolles van Ockinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins