Sybrant van Ockinga

  • Geboren op 5-4-1646 te Leeuwarden
  • Zoon van Here Jarichs van Ockinga en Magdalena van Burmania
  • Gehuwd op 3-3-1672 te Cornwerd met Jeltje Pietersd. van Harinxma
  • Overleed op 22-2-1698 en begraven te Roordahuizum.

Woonde te Leeuwarden.

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, functie nog onbekend.

Kapitein vanaf 22-2-1666 toen zijn broer Jarich van Ockinga Raadsheer werd.
Op 23-6-1666 werd Doitse Wiarda luitenant in de compagnie van S(ybrant) van Ockinga, als opvolger van H. Wiarda.
Hij lag in 1667 te Dokkum in Garnizoen.
In 1672 staat Sybrandt van Ockinga vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Breda.
op 25-7-1672 werd hij opgevolgd door kapitein F.H. van Ockinga (=Jarich Lolles van Ockinga)

Van 1677-1698 was hij Ontvanger-generaal der floreenrente.
Hij volgde zijn vader op in die functie.
http://www.mpaginae.nl/Provambt/bouw_klerk_ontv_secr.htm#of

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Leeuwarden
gesien – Sybrand van Ockinga generael ontf[anger] van Frieslant
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Hypotheekboeken Dokkum
231 Digitale blz 258 01-10-1667
verkoper: Tieert Pijters [Tiaart Pijters] gortmaker en Liscke Tiercks mijn tegenwoordige huisvrouw
koper: Claas Jans rustmeester onder de edele kapitein Joncker Ockinga tegenwoordig tot Dokkum in garnizoen

Sybrant van Ockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSybrant van Ockinga
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC33
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1666
Officier tot1672
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32128
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C33Jarich Heres van Ockinga
Opvolger in C33Frederik Hessel van Ockinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins