Henricus Wiardus van Altena

Woonde te Leeuwarden.
Afkomstig van Oostfriesland en vanaf 1730 vaandrig onder het regiment Oranje-Friesland.
Op 13-3-1734 werd N (=Henricus) Altena luitenant in de compagnie van kapiein Valat, als opvolger van N. du Han.
Op 9-2-1735 werd N. Aleon luitenant in de compagnie van kapitein Valat, als opvolger van H(enricus) W(iardus) van Altena.

Werd 13-3-1739 aangesteld tot griffier van het Hof van Friesland, waarvoor hij ws in 1746 bedankte.
Werd grietman van Tietjerksteradeel 1751.
Zijn wapen bestond uit in een veld van azuur ,met een dwarsbalk van goud, waarop drie eenden van zilver, boven en onder den balk een klaverblad van goud.

Na het huwelijk van Henricus met Anna betrokken zij de Dekema State te Jelsum, die zij van haar moeder had geerfd.

Zie ook bord met daarop de wapens Altena-Doys.

Met het huwelijk woont Anna van Doys (uiteraard) bij haar man, maar in 1755 is een verklaring te Leeuwarden opgesteld, waarin staat dat zij een aparte woning zal betrekken en na dato noijt weder komen binnen de deur van de heere grietman Altena.
(presentatie Eline vd Berg tijdens Wiebe Adema Symposium dd 11-3-2022)

Hervormde Kerk Sumar.
In de Ned. Herv. Kerk, gebouwd in 1769, vindt men prachtig gebrandschilderde ramen, vervaardigd door Ype Staak in 1770. Ze zijn in 1795 gedeeltelijk vernield en in 1934 gerestaureerd. De kerk zelf is in 1964 van binnen grondig gerestaureerd. Op een gevelsteen staat vermeld: “De Heer Henricus Wiardus van Altena, Grietman over Tietjerksteradeel 1769”.

de heer Hendricus Wiardus van Altena grietman over Tietyerksteradeel 1769 Ons in en uitgaan zij o heer voor ons tot zeegen , u tot eer.

http://www.stinseninfriesland.nl/RingiaStateBlessum.htm
In 1749 is de state eigendom van H.W. van Altena, dan oud-griffier, “thans Volmagt ten Landsdage nopens Tytsjerksteradiel” zo schrijft E.M. van Burmania. Van Altena wordt in dat jaar in de Quotisatie (een soort vermogensbelasting) aangeslagen voor 289-15-0 Caroliguldens. Een enorm bedrag dat duidt op een giga vermogen. Hij betaalde in zijn eentje 15% van de 2.035 gulden die het dorp in zijn geheel aan belasting moest opbrengen.
De State werd afgebroken in 1832.

Familiewapen Altena
(CBG familiewapens)

Bord (uit ong. 1753) met daarop de wapens Henricus Wiardus van Altena-Anna Catharina van Doys.
https://www.museum.frl/collectie/objecten/4683/

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamHenricus Wiardus van Altena
WoonplaatsLeeuwarden, Jelsum, Dekema State
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1734
Officier tot1735
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)11769
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Overige

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins