Barend Hiddes de Vries

Hij was curator over de kinderen van wijlen zijn broer Hidde.

https://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm
BAREND HIDDESZ. DE VRIES.
1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. Barend Hiddesz. de Vries op gehuurd schip Postillon van Smirna 40st-205man.
1665. Bevordert tot kapitein ingevolge voordracht 13 Juni met bijzondere aanbeveling van H.H.Mo. gedeputeerde.
1665. Op 18 Augustus in vloot, 4e eskader, 1e smaldeel op het schip Zevenwolde(2).
1665. B.H.de Vries met het schip Zevenwolde(2) door storm van de vloot afgedreven, 13 Sepember door de Engelse veroverd en later door hen in de vaart gebracht onder de naam Seven Oaks.
1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni. Op het schip de Elf Steden 54st-230man. Vroegere schip van B.H.de Vries de Zeven-wolde(2) op de Engelse heroverd.
1666. Tweedaagse Zeeslag 4-5 Augustus, op het schip de Elf Steden.
1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni. op het schip de Elf Steden.
1674. In oorlog tegen Frankrijk B.H.de Vries op fregat de Windhond, 26 Mei onder Tromp kruisend op de Franse kust.
1676. B.H.de Vries op schip Oostergo(1) 60st-250man onder Cornelis Tromp in Deens-Nederlandse vloot. oorlog in het Noorden. Slag bij Oland.
Barend Hiddesz.de Vries van Sexbierum was een zoon van Hidde Siurdtsz. en Swob Tierckdr. Een jonger broer van Tjerk Hid-desz. de Vries. Geboren 20 October 1631, gedoopt 23 October. Gehuwd 1e.keer op 24 April 1656 met Griettie Hendrycks van Midlum. 2e.keer in Januari 1658 met Yttje Jans van Harlingen.
3e.keer 24 Februari 1667 met Eelckje van der Leij, dochter van de Leeuwarder burgemeester Siert Claesz. van der Leij en A.W. Verlaan. 4e.keer 16 Juni 1671 met Anna Jentsma van Bolward, dit huwelijk werd voltrokken in Harlingen. E.e.a. volgens Harlinger trouwboek. Geboren uit Barend Hiddesz.de Vries en Yttje Jans en gedoopt 28 April 1661 Hidde en op 20 Augustus 1665 Jan en Eelckje. Geboren uit B.H.de Vries en Eelckje Sierdt van der Leij en gedoopt 13 December 1667 Syerdt. Volgens Harlinger doopboek. Datum van overlijden onbekend.

Detail van de weergave van de Slag bij Öland. Romeyn de Hooghe, 1676
Hierop in het midden het schip van kapitein Barent Hiddes.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_%C3%96land_(1676)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBarend Hiddes de Vries
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:1665
Officier tot<1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41853
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenOverige
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins