Johan Poppe van Andreae

Ouders niet 100% zeker!
Hij kreeg in 1672/1675 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden aan de Nieuwe Oosterstraat.

Op 4-6-1670 werd Laurentius de Blau luitenant in de compagnie van kapitein P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van I.P. (Johan Poppe) van Andreae.
In 1672 staat Jan Poppe van Andreae vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein.
Op 3-9-1675 werd N. Budde luitenant in de compagnie van kapitein Andree, als opvolger van N. de Horn.
Op 11-12-1686 werd N. Malet luitenant in de compagnie van kapitein Andree, als opvoler van H. Budde.

Andreae, J.P. v. – S.R. – 21 nov. 1690
https://www.mpaginae.nl/At/kolonels.htm

Op 24-11-1692 werd J(ohan) Mallet kapitein, als opvolger van I(ohan) P(oppe) van Andree.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan Poppe van Andree
Periode: 1586 – 1792
Naam Johan Poppe van Andree
Functie –
Datum –

7 Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar, 464
Stukken betreffende het geschil over het eigendom van door grietman Gellius Wybrandus van Jongestal verkochte landerijen in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde en het daarmee verbonden stemrecht tussen luitenant-kolonel Johan Poppe van Andreae en professor Johannes van der Waeijen, gewezen geheimraad van Hendrik Casimir II
Datering:
1691-1692. Met retroacta in afschrift vanaf 1687

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan Poppe van Andree
Periode: 1586 – 1792
Naam Johan Poppe van Andree
Functie Kolonel van het Regiment te voet Ernst Casimir van Nassau
Datum 7-4-1691

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan Poppe van Andreae
Woonplaats-
CompagnieC101
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:<1670
Officier tot1692
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35898
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in C101Johan Mallet

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins