Sippe van Scheltema

Woonde te Morra, Heemstra State.

http://www.simonwierstra.nl/SCHELTEMA1.htm
Scipio Scheltema is op 7-12-1553 student te Leuven en op 19-1-1555 student te Keulen.
Zie voor hem HvF 16694-124 d.d.1570.
Hij was voor de Prins van Oranje, zijn huis in Dongeradeel werd geplunderd op last van De Robles toen hij was gevlucht naar Ameland.
In augustus 1572 landde hij met 30 manschappen in Oostmahorn en rukte op naar Dokkum (Waalse Furie,Gsvd-141).
Sippe woonde in 1579 te Morra.
Zie voor hem ook HvF 16698-53 d.d.1579 en HvF 16699-35 d.d.1581.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalse_Furie_in_Dokkum
De Waalse Furie in Dokkum was van 12 tot en met 15 september 1572 een Staatse bezetting tijdens de Tachtigjarige Oorlog, gevolgd door een bloedig ontzet van Waalse troepen in Spaanse dienst. Het ontzet moest een einde maken aan de gemeenschappelijke Geuzen-, boeren- en burgerbezetting van Dokkum onder leiding van hopman Sipke van Scheltema. Het ontzet ontaardde in een grootschalige plundering, gevolgd door een stadsbrand.

Hij was in 1581 aanwezig bij de verdediging van de Bomsterzijlschans, nadat de Slag bij Noordhorn verloren was.

[…..] behoort onder Metslawier aen den hr. Plettenburg, 1723
Tekening van Heemstra State te Oostrum door J. Stellingwerf, 1723
[Fries Museum]

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSippe van Scheltema
WoonplaatsMorra, Heemstra State
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Watergeus
Officier van:<1572
Officier tot>1581
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33509
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins