Heinrich Johan Thilo de Thilau

Afkomstig uit Duitsland, edelman.
Woonde te Leeuwarden.
Was in 1707 als majoor lidmaat te Cornjum, later vertrokken naar Leeuwarden.
Hij overleed als gevolg van de verwonding (kogel in de keel, bron: A. Ferwerda) die hij opliep in de Slag bij Malplaquet in 1709, op 44-jarige leeftijd.
Hij stond in hoge achting bij de Friese stadhouder Johan Willem Friso, die hem het Gouvernement van Coevorden had toebedacht, als hij in leven was gebleven.
Zijn ouders woonden te Groningen.

1690, Akte waarbij Henrich Thilo van Thilau wordt aangesteld als vaandrig (archieven.nl)
Op 25-4-1694 werd Jr. Thilo van Toevan luitenant in de compagnie van kapitein Walrich, als opvolger van C. Theben.
Op 29-11-1694 werd Ph. Philauw kapitein, als opvolger van F. van Heerma (Tjerck van Herema)
Op 28-3-1700 werd Jr. Sippe van Unia luitenant in de compagnie van kapitein Thileau, als opvolger van I. Atsma.
Op 12-5-1701werd Jr. E(phraim) van Welvelde kapitein, als opvolger van H(einrich) I(ohan) T(hilo) van Thilauw.

1701: Akte waarbij Henrich Thilo van Thilau wordt aangesteld als ritmeester over een compagnie cavallerie (archieven.nl)
Op 13-8-1701 werd jr. Hobbe Laes van Burmania luitenant in de compagnie van ritmeester Thilauw, als opvolger van H. de Geest.
Op 7-9-1703 werd Frederick van Vierssen luitenant in de compagnie van ritmeester Thilau, als opvolger van H.L. van Burmania.

Op 12-12-1704 werd H.J. Thilo van Thilauw kapitein, als opvolger van B(althasar) Jacot.
1705, Akte waarbij Johan Thilo van Thilau wordt aangesteld als sergeant-majoor (www.archieven.nl, ws is hij dezelfde als Heinrich Johan!)
1709, Akte waarbij Henrich Thilo van Thilau wordt aangesteld als luitenant-kolonel titulair (www.archieven.nl)
Op 17-1-1710 werd E. Dambitz kapitein, als opvolger van luitenant-kolonel Thilauw.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan Thilo van Thilauw
Periode: 1586 1792
Naam Johan Thilo van Thilauw
Functie Sergeant Majoor van het Regiment te voet van de Brigadier Vegelin
Datum 18-3-1705

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Hendrik Thilo van Thilauw
Periode: 1586 1792
Naam Hendrik Thilo van Thilauw
Functie Luitenant Kolonel titulair van het tweede battaillon van het Regiment van Sijne Furstelijke Doorluchtigheid de heer Erfstadhouder van Vriesland
Datum 23-3-1709

Familiewapen Thilau
(http://www.schloss-leuben.de/history_pictures.html)

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamHeinrich Johan Thilo de Thilau
WoonplaatsCornjum, Martena State en Leeuwarden
CompagnieC18
C97
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1694 en 1704
Officier tot1701 en 1710
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39791
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C18Balthasar Jacott
Opvolger in C18Ernst van Dambitz

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins