Marten Folperts Baerdt

Hij was Phil. student te Franeker op 21-9-1660.
Vaandrig in de compagnie van Versteveren 21 aug. 1652.
Op 26-8-1658 werd Martinus Baerdt luitenant in de compagnie van kapitein Versteveren, als opvolger van D(irck) van Wigara.

Op 10-5-1667 werd Kempo Fullenius luitenant in de compagnie van kapitein D. van Sixma, als opvolger van N. Baerdt.

Bleef ongehuwd.

Familiegrafzerk in kerk Berlikum:
Anno 1667 den 18 iuni sterf Maerten van Baard luitenant van een comp. te voet out 34 iaer ende leit alhier begraven

Zijn naam op de klok te Berlikum, nu in het Duitse Mannheim.

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Berlikum
boeknummer: 371
De wonder groote naeme myn
Is de musyck der engelyn
Ende als my raeckt de bengel
Myn soo geve ick geluyt daerin

Iurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1663

jr. Edzart van Grovestins, erf-geseten opthuis toe Grovestins in den dorpe Engelum en grietman over Menaldumadeel
Doeke van Hemmema cap. van de guardes van sijn forstlicke genade prins Willem van Nassaw stathowder etc.
Willem Allart van Clant, joncker en hoveling tot Eendrum, Pitersbuiren, Cloosterbuiren en Westerneyelant
Marten van Baardt, leutenant van een compagnie te voet
Nollius Hajonides, predikant tot Belkom
Ruyerd Meyntes, kerckvoogd
Claes Ruirds van Schellingwou, kerck en armevoogd
Pieter Eelckes, gecommitteerde
Cornelis Thys, mederechteer van Menadumadeel

Familiewapen Baerdt (CBG Familiewapens)


Klok te Mannheim, afkomstig uit Berlikum.


Wapen en opschrift van Marten van Baerdt op de klok van Berlikum, nu te Mannheim (foto: Durk Osinga, Berlikum)


Grafzerk familie Baerdt in de kerk Berlikum. (foto: Durk Osinga, Berlikum)

Opschrift van Marten van Baerdt op grafzerk kerk Berlikum (foto: Durk Osinga, Berlikum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamMarten Folperts Baerdt
Woonplaats-
CompagnieC04
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1658
Officier tot1667
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37809
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenKlok
Grafsteen
Grafsteen
Klok
Familiewapen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins