Oom Kees

Kapitein-ingenieur tijdens de 80-jarige oorlog.

In 1606 wordt hij genoemd in de resolutiën van de Staten-Generaal.
Het Brunswijkse krijgsvolk wordt dan afgedankt met uitzondering van de compagniën van Oom Kees en Frunck (mogelijk Frenck).
Hieruit blijkt dus dat hij Noord-Duitsland afkomstig moet zijn geweest.

In 1610 is hij samen met enkele andere buitenlandse compagnieën (Erich Brahe, Arthur Forbes) op repartitie van Friesland gesteld.

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr. 1 = Kapitein Oomcaes
Doek, hoog 41 duim, breed 38 duim

Een aantal ‘gedifficulteerde’ compagnies werden vanaf juni 1611 door Friesland betaald.
Het gaat om de vanen van de volgende ritmeesters en kapiteins:
1. ritmeester James Erskine
2. ritmeester Thomas Viller
3. ritmeester Johan Bacx
4. kapitein Erich Brahe (Denemarken)
5. kapitein Pieter Heymarck (Denemarken)
6. kapitein Oom Kees
7. kapitein Arthur Forbes
8. kapitein Roger Orne
9. kapitein Johan van Monnichoven (Moinchoven)

Hij liep mee in de lijkstatie van Willem Lodewijk in 1620.

Vermeld in de Taux 1623.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Oldenzaal_(1626)
In Oldenzaal lagen tussen de 700-800 man gelegerd. Omdat Ernst Casimir een goed overzicht had op de omgeving vond hij het niet noodzakelijk om tegen een eventueel Spaans ontzet een circumvallatielinie aan te leggen. Ernst Casimir had beschikking over Oom Kees, een bekwaam ingenieur die loopgraven liet aanleggen en batterijen in stelling bracht. De grachten van Oldenzaal werden op peil gehouden door twee beren. Ernst Casimir liet zijn batterijen op deze beren vuren waardoor deze uiteindelijk bezweken en het water uit de grachten liep. Hierop staakten de bezetters hun verzet en ging Oldenzaal bij verdrag over aan de Staatsen. De Spanjaarden trokken met “vliegend vaandel” (eervolle overgave) uit de stad.

Hij lag van 1627-1629 in Stad Groningen in garnizoen, omdat daar veel van zijn manschappen trouwen
http://www.ngv-groningen.nl/wp-content/uploads/publicaties/GronM9-Huwelijksinschrijvingen-militairen-1623-1636.pdf
bijv.
15-12-1627. Feijke Hets, soldaat onder de e. kapitein Kees [Hendrick Oom Kees] present en
Anne Harmens ook present. Wordt de proclamatie geconsenteerd.
Gecopuleerd 25-03-1628 door de e. pastor Stechmannus, AK.

In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa
Hij was betrokken bij de belegering van Bergen op Zoom in 1622, toen hij kapitein was en waar hij op 24-9-1622 gewond werd.
In 1626 was hij aanwezig bij de belegering van Oldenzaal door Ernst Casimir, waar hij zich zeer onderscheidde.
In 1629 aanwezig bij de belegering van ’s Hertogenbosch werd hij dood geschoten, zoals blijkt uit een brief van de Gedeputeerde te velde in het leger voor die stad aan Ernst Casimir dd 25-6-1629.

Tranen van bloed: het beleg van ‘s-Hertogenbosch en de oorlog in de …
Door Peter de Cauwer
Hij werd neergeschoten in de approches en op verzoek van zijn weduwe kreeg zij ondersteuning door Frederik Hendrik op basis van zijn lange staat van dienst.

Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving(Akte)datum: 06-01-1624Plaats: LeeuwardenSoort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Ao 1624 de 6/9 ianuary sterf dersa: Reiner Roelifs Stinstra gewesen schriever van captein Oom Kees out int 28/58? iaer en leit alhier begra:
Bron: Grafschriften Roorda
Object: grafsteen

www.archieven.nl
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
3634
Kapitein Oomkees tegen Hendrik Lamberts Bannier, koopman te Hasselt, over een vordering in geld, 1620.

Google books:
Rijks geschiedkundige publicatien (grote serie), volume 208
nr. 1164: De Raad van State moet adviseren op een verzoek van kapitein Oom Kees, om een beloning voor twaalf jaren kosteloze dienst als ingenieur.
(jaartal niet vermeld)

Geschiedkundige aanteekeningen tot toelichting van de Maskerade voorstellende, de intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom op den 3den October 1622
Hendrik Oomkees, kapitein-ingenieur, werd door Maurits gezonden om de werken te besturen, in Jan. 1621 had hij van Stadt en Lande ingenieurstractement gekregen. Eenzelfde penning als aan Orliens wordt ook hem geschonken.

Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje, stadhouder en …, Volume 1
1626, Oldenzaal
Om het land van deze plaag (AAB: brandschattinge) te verlossen, wierden de legerplaatsen afgestoken door de Ingenieur Oom Kees; Ernst Casimir de loopgraven met eenen tot op zestien voeten aan de graft voortzettende.

hopman Oom Kees in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamOom Kees
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangHoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Ingenieur
Officier van:<1606
Officier tot1629
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)41073
Blog-
Portret/State/Familiewapen
Afbeeldingen

Andere Hoogduitse kapiteins / ingenieurs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins