Oom Kees

Kapitein-ingenieur tijdens de 80-jarige oorlog.

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa
Hij was betrokken bij de belegering van Bergen op Zoom in 1622, toen hij kapitein was en waar hij op 24-9-1622 gewond werd.
In 1626 was hij aanwezig bij de belegering van Oldenzaal door Ernst Casimir, waar hij zich zeer onderscheidde.
In 1629 aanwezig bij de belegering van ’s Hertogenbosch werd hij dood geschoten, zoals blijkt uit een brief van de Gedeputeerde te velde in het leger voor die stad aan Ernst Casimir dd 25-6-1629.

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr. 1 = Kapitein Oomcaes
Doek, hoog 41 duim, breed 38 duim

Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving(Akte)datum: 06-01-1624Plaats: LeeuwardenSoort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Ao 1624 de 6/9 ianuary sterf dersa: Reiner Roelifs Stinstra gewesen schriever van captein Oom Kees out int 28/58? iaer en leit alhier begra:
Bron: Grafschriften Roorda
Object: grafsteen

www.archieven.nl
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
3634
Kapitein Oomkees tegen Hendrik Lamberts Bannier, koopman te Hasselt, over een vordering in geld, 1620.

Google books:
Rijks geschiedkundige publicatien (grote serie), volume 208
nr. 1164: De Raad van State moet adviseren op een verzoek van kapitein Oom Kees, om een beloning voor twaalf jaren kosteloze dienst als ingenieur.
(jaartal niet vermeld)

Geschiedkundige aanteekeningen tot toelichting van de Maskerade voorstellende, de intocht van Prins Maurits binnen Bergen op Zoom op den 3den October 1622
Hendrik Oomkees, kapitein-ingenieur, werd door Maurits gezonden om de werken te besturen, in Jan. 1621 had hij van Stadt en Lande ingenieurstractement gekregen. Eenzelfde penning als aan Orliens wordt ook hem geschonken.

Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje, stadhouder en …, Volume 1
1626, Oldenzaal
Om het land van deze plaag (AAB: brandschattinge) te verlossen, wierden de legerplaatsen afgestoken door de Ingenieur Oom Kees; Ernst Casimir de loopgraven met eenen tot op zestien voeten aan de graft voortzettende.

hopman Oom Kees in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

Kenmerken

NaamOom Kees
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangHoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Ingenieur
NationaliteitONBEKEND
Officier van:<1606
Officier tot1629
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)41073
Blog-
Portret/State/Familiewapen
Afbeeldingen

Andere Hoogduitse kapiteins / ingenieurs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins