Gosse Gemme van Haersolte

Woonde te Leeuwarden.

319 Familie Van Beyma thoe Kingma
1068 5 november 1765. Hornlegers onder Lekkum en Hijum, en een sate en landen te Hijum. Verkoper: Klaas Weidema, deurwaarder bij het Hofvan Friesland, als curator over de boedel van wijlen jhr. Hobbo van Sminia, grietman van Leeuwarderadeel. Koopster: Anna Maria van Burmania, echtgenote van jhr. Goffe Gemme van Haersolte, colonel commandant te Leeuwarden

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gosse Gemme van Haersolte [Haarsolte]
Periode: 1586 – 1792
Naam Gosse Gemme van Haersolte [Haarsolte]
Functie Kapitein
Datum 2-12-1732

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gosse Gemme van Haersolte [Haarsolte]
Periode: 1586 – 1792
Naam Gosse Gemme van Haersolte [Haarsolte]
Functie Majoor titulair te voet
Datum 12-1-1745

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gosse Gemme van Haersolte [Haarsolte]
Periode: 1586 – 1792
Naam Gosse Gemme van Haersolte [Haarsolte]
Functie Luitenant Kolonel titulair
Datum 17-4-1748

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Gosse Gemme Haersolte [Haarsolte]
Periode: 1586 – 1792
Naam Gosse Gemme Haersolte [Haarsolte]
Functie Generaal Majoor van de Infanterie
Datum 24-8-1772

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGosse Gemme van Haersolte
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1732
Officier tot>1773
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)45990
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in ONBEKEND 1700-1800Harmanus Molanus

Andere {functienaam}

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins