Minne Frans van Burmania

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Minno Frans van Burmania
Periode: 1586 1792
Naam Minno Frans van Burmania
Functie Ritmeester
Datum 19-4-1709

Na 1728 eigenaar van Sythiema State te Hallum.
(bron: http://www.stinseninfriesland.nl/SythiemaStateHallum.htm)

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
T313-42/72: over Minne Frans en Anna Lucia.
T313-55: testamenten uit 1725 en 1730 van Minne en zijn vrouw Anna.
Hij was in 1711 ritmeester en woonde op Tjaerdastate te Rinsumageest.

http://www.stinseninfriesland.nl/WaltaState.htm
Na de familie Walta is het slot bewoond geweest door de families Bronkhorst, Van Aylva en Van Burmania. In het begin van de 18e eeuw vererft de State op Anna Lucia Andriesa van Camstra, die trouwt met ritmeester Menno Frans van Burmania. Hij laat in 1740 de “sekere stins en huisinge staende op de wier van Walta te Bosum” afbreken, waarna er onenigheid binnen de familie ontstaat. Enkele erfgenamen protesteren voor het gerecht. De stins die zeer vervallen was, de wier waarop het huis gestaan had, de zware muren, het interieur met schilderijen, en de gracht en de singel met essen worden in de processtukken uitgebreid beschreven.
Deze erfgenamen winnen en de stins moet opnieuw opgetrokken worden. Menno is in 1749 overleden en zijn zwager Ulbe Sixma van Andla laat voor de herbouw Sythiema State te Hallum afbreken en bouwt met de zo verkregen kloostermoppen Walta State weer op.

het slot Tjarda op Rinsmageest behoort den Ed here …. van Burmania en mevrouw ….. van Camstra, deszelfs vrouwe, 1723
Tekening van Tjaerda State door J. Stellingwerf, 1723
NB: De eigenaren waren Minne Frans van Burmania en zijn vrouw Anna Lucia Andriesa van Camstra.
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamMinne Frans van Burmania
WoonplaatsRinsumageest, Tjaerda State
CompagnieRITMEESTERS 13
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:1709
Officier tot<1749
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39804
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins