Sicke van Rinia

Eigenaar/bewoner? van Rinia State te Kollum.
http://www.stinseninfriesland.nl/RiniahuisKollum.htm

http://www.simonwierstra.nl/RINIA.htm
Hij was dijkgraaf H.O.N.(zie grafschrift van zijn vrouw).
Sicke woonde met zijn vrouw te Koudum en Oudemirdum.
Volgens het testament van zijn tante His van Dyxtra d.d.18-12-1652 had haar zuster Jouck uit het huwelijk met Sicke een zoon Ritscke en een dochter Maycke.

Op 9-9-1644 volgde hij kapitein W.S. van Hottinga op (dit zal dan Wyger Eelsma van Hottinga zijn)
Hij deed in 1646 de eed van kapitein.
Op 15-12-1654 werd Harmen Spanjaard als luitenant opgevolgd door Ritske Rinia, in de compagnie van kapitein S(icke van) Rinia.
Op 16-2-1656 werd Jacques Sageman luitenant in de compagnie van Sicke van Rinia, als opvolger van R(itske) van Rinia.
Op 19-9-1656 werd Coenraedt Burchart van Alsrede luitenant in de compagnie van (Sicke van) Rinia, als opvolger van J(acques) Sageman.

In 1657 was hij in garnizoen te Delfzijl (e-mail van Joop van Campen dd 11-3-2018)
In 1664 is hij kapitein te Leeroord, toen zijn sergeant Berent Arents een zoontje liet dopen.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Op 27-4-1667 wordt hij opgevolgd door kapitein Ch. Coenen.
Op 12-5-1667 1e afkondiging van huwelijk van Herman Spanjaert van Wonsdorp, sergeant onder de Weledelgeboren en manhaften Heer capitein Sicco van Rinija.
In 1668 is hij kapitein te Leeroord, toen zijn vaandrig Stuars een zoontje liet dopen, maar toen was Sicke reeds overleden.

Omgeving Kollum op de Schotanusatlas uit 1718.
Het Riniahuis stond in Kollum.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSicke van Rinia
WoonplaatsKollum, Riniahuis
CompagnieC28
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1644
Officier tot1667
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33857
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C28Wyger Heres Eelsma van Hottinga
Opvolger in C28Christiaan Coenen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins