Bedankt!

Via deze weg bedanken we alvast alle personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze homepage en alle informatie hierop.

Speciale dank aan Van der Let & Partners uit Heerenveen, die de opmaak en technische details van de database voor zijn rekening nam.

Aanvullingen

Bij deze willen wij iedereen verzoeken kritisch naar onze informatie te blijven kijken en waar nodig te corrigeren. Aanvullingen zijn daarbij ook van harte welkom.
Het is de bedoeling om voortdurend verbeteringen en aanvullingen via deze website door te voeren.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen.

Jeroen Punt
André A. Buwalda

André Buwalda (l) en Jeroen Punt (r) met de helm van Schelte van Aysma op het graf van de kolonel.