Jan Minnema de With

zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Minnema_de_With

Woonde te Oudkerk in 1788, 1791.
(mail G. Mast)
Woonde te Rinsumageest (1791, 1792).

Hij is cornet bij het lijfregiment cavalerie Oranje-Friesland van 1781-1785.
Ritmeester bij het Staatse leger.
Omstreeks 1787 woont hij op Cammingha State te Oudkerk.
In 1791 verkoopt hij Cammingha State en de kooi-boerderij voor ong. 14.000 car. (zie ook Eendenkooienboek in Frysland, G. Mast).
Woonde op 24-7-1794 te Rinsumageest.
Woonde in 1795 te Lemmer, waar hij is benoemd tot commies van ’s lands Gemeene Middelen van Zevenwouden.
Later is hij ontvanger van de Gemeene Middelen in het arrondissement Rinsumageest, secretaris van Achtkarspelen, maire en schout van Buitenpost, keizerlijk notaris te Buitenpost.

Tietjerksteradeel bevolking inschrijvingen
Jan Minnema de With; woont 1788 te Oudkerk, 1792 te Rinsumageest (dan oud-ritmeester, 1794 weer ritmeester), benoemd tot districtscommies in Zevenwouden, standplaats Lemmer, 6 sept. 1794, doch ontslagen 9 juli 1796 wegens het weigeren van de burgerverklaring; keert terug naar Rinsumageest; (1806 ?) ontvanger der beschreven middelen aldaar, 1809 notaris te Buitenpost, maire en schout van B’post, secretaris van Achtkarspelen, overl. Buitenpost 18 sept. 1820, tr. Menaldum 5 okt. 1794 Catharina van Haersma

’t slot [Cammingha] te Oldkerk in Dantumadeel, behoort den heere Antonij van Hettinga, 1722
Tekening van Cammingha State te Oudkerk door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJan Minnema de With
WoonplaatsOudkerk
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:<1788
Officier tot1796
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42562
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Opvolger in ONBEKEND 1700-1800Harmanus Molanus

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins