Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Hij bewoonde de state Eysinga te Rinsumageest, die hij aanmerkelijk verbeterd heeft.

Kapitein, luitenant-kolonel, grietman
De benoeming tot luitenant-kolonel is nog niet bekend.
In Staat van Oorlog 1690 staat hij vermeld als luitenant-kolonel van (kolonel Julius van) Beyma.

Op 18-2-1675 werd hij kapitein als opvolger van Hobbe Esaias van Aylva
Op 12-7-1689 werd J(ulius) van Sixma kapitein, als opvolger van W(ilco) H(oldinga) vrijheer thoe Schwartzenberg.

Hij erfde een flinke boekenverzameling van zijn vader.
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/boekenlijst1682.htm

Er is een reisverslag van 20 maanden van 1-5-1683 / dec. 1684, mogelijk betreft dit Wilco Holdinga tSenH.
AAB: hij is dan op dat moment niet actief kapitein uiteraard.
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/reis1683.htm

Vrij- en erfheer van Ameland tot zijn overlijden, want de titel werd in 1704 verkocht voor 170.000 florijnen aan Amalia van Anhalt-Dessau.
Was ook: Heer van Fischhausen en Wiarden.
Was gedeputeerde in 1695.
Grietman van Barradeel 1689-1703.

In 1689 grietman van Barradeel, tot 1703. Statenlid en lid van het Mindergetal was hij van 1690 tot 1703, Gedeputeerde 1695-1698 en 1703-1704.
Hij werd samen met zijn vrouw op 28-10-1687 lidmaat te Rinsumageest
https://www.mpaginae.nl/Schwartzenberg/reis1683.htm

’t slot Eysinga State te Rinsumageest in Dantumadeel, behoort van Zwartzenburg.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
WoonplaatsRinsumageest, Eysinga State
CompagnieC50
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1675
Officier tot1689
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)11048
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C50Hobbe Esaias van Aylva
Opvolger in C50Julius Ritscke van Sixma

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins