Jacobus Deketh

https://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm
JACOBUS DEKETH.
1726. Op 4 April in Harlingen geboren, zijn vader Jan Goverts Deketh was waarschijnlijk afkomstig uit Jutland
Denemarken en werd in 1701 ambtenaar bij de Ontvanger-generaal van de Friese Admiraliteit en in 1721 nam hij het
ontvangerschap waar. Jan Goverts Deketh huwde driemaal en zijn derde vrouw, Anna Gardinius de moeder van
Jacobus Deketh, was de weduwe van de Kapitein bij de Friese Admiraliteit Peter Coderq. Jacobus Deketh koos voor een carriere
bij de Adm.van Amsterdam en vanaf 1744, toen hij 18 jaar oud was, voer hij eerst als luitenant en later als kapitein
diversen malen naar Oost-Indie om konvooien koopvaarderste beschermen, o.a tegen zeerovers, maar ook tegen oorlogschepen uit Frankrijk.
1759. Benoemd tot Ordinaris Kapitein bij de Friese Admirali-teit.
1760-1763. Jacobus Deketh commandeerd het schip Prins Wil-lem(2) 4 maal in Middelandse zee ter bescherming van in kon-vooi varende koopvaarders. Enkele malen werd Livorno aange-daan. In 1762 op de reis van 18 Januari tot 22 Juli deed het schip Prins Willem(2) met Jacobus Deketh, Algiers aan om de Bey van Algiers geschenken van de Republiek aan te bieden.
1764. Op 26 Juli overleed Jacobus Deketh nog naar 38 jaar oud, op zijn buitenplaats Zeewijk aan de Trekvaart te Almenum bij Harlingen. Uit een advertentie in de Leeuwarder Courant blijkt dat familie van de ongehuwd gebleven kapitein op 8 December 1764 zijn buitenplaats verkocht. Een schilderij van Jacobus Dekets is in 1994 in het bezit gekomen van het Fries Scheep-vaart museum te Sneek. Zie Jaarboek 1994 Blz.19 en 20 van bovengenoemd museum.

Portret van Jacobus Deketh, geschilderd in 1761
(Fries Scheepvaartmuseum)

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJacobus Deketh
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:1759
Officier tot1764
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)42016
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Friese Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins