Hans Willem van Aylva

Woonde mogelijk op Eysinga State te Oenkerk(AAB)

Op 14-11-1720 werd H.W. van Aylva kapitein, als opvolger van B(oldewijn) van Heerdt.

Bij huwelijk kapitein in het leger uit Doornik.
T327-1354: acte van scheiding/deling van door Barbara nagelaten goederen tussen haar man Hans Willem en haar broers en zusters (1732).
In 1766 generaal-majoor en in 1772 luitenant-generaal.

Hans Willem van Aylva ‘van Hornhuisen’
Serie van 23 (of 24) portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731

vindplaats: grafkelder Eysinga
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
boeknummer: 9688
Vrouw Ba[rbera van Camstra] 1732 egte huysvr[ouw van den] hoogh wel [gebooren heer] Hans Wille[m van Aijlva] capitein van [een compagnie] te voet en [majoor van het] casteel van [Doornik] stierf den 12 jan [1732] oudt bijnae [35 jaar]

Hans Willem van Aylva ‘van Hornhuisen’
Serie van 23 (of 24) portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Portret door Bernardus Accama, 1731


Rouwbord van Barbera van Camstra, vrouw van Hans Willem van Aylva (ong. 1695-1776)

vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
aantekening: rest van de kwartieren van Hans Willem van Aylva is fout; alleen eerste twee kloppen
boeknummer: 4838

MDCCXXXII

De hoog welgebooren vrouw vrouw Barbera van Camstra, eghte huijsvrouwe van de hoog welgebooren heer Hans Willem van Aylva, capitain van een compagnie te voet en major van het casteel van Doornick, sterf den 12 jan: 1732 out bijna 35 jaren

Obiit den 12 ianuari

Camstra Aebinga Aylva Meckema
Juckema Dekema Althain Pragh

Aebinga Liaukema Aylva Aylva
Bronchorst Espelbagh Lycklema Osinga

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHans Willem van Aylva
WoonplaatsOenkerk, Eysinga State?
CompagnieC106
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
Officier van:1720
Officier tot<1776
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33251
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Rouwbord
Familiewapen

Andere luitenant-generaals

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins