Frans Binnert Aebinga van Humalda

Woonde op Aebingastate te Ee.
Zijn naam komt voor op de memoriesteen in de Ezumazijl, toen hij 11 was.

Op 10-3-1677 werd Frans Humalda cornet in de compagnie van ritmeester M. van Lycklama, als opvolger van H. Wolters.
In 1677 werd F. Humalda opgevolgd als vaandrig door J. van Galema (geen compagnie genoemd).
In of voor 1689 benoemd als kapitein.
Op 14-3-1691 werd Th(omas) van der Ley kapitein, als opvolger van Jr. F(rans) van Humalda.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Frans van Humalda
Periode: 1586 – 1792
Naam Frans van Humalda
Functie Kapitein
Datum 31-5-1689

http://www.simonwierstra.nl/AEBINGA1.htm
Hij was kapitein in het leger en woonde op Aebingastate te Ee.

Zie leedbrief overlijden Juliana Agatha van Aylva 27-12-1682
Woonplaats: Leewarden
vidit – Jr. Frans van Humalda
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Memoriesteen te Ezumazijl, waarop o.a. Frans Aebinga van Humalda.  (foto:  http://2.bp.blogspot.com)\

Humalda State te Ee in Oostdongeradeel.
Detail van de Schotanus Atlas uit 1718.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrans Binnert Aebinga van Humalda
WoonplaatsEe
CompagnieC64
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1689
Officier tot1691
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35133
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
State
Familiewapen
Opvolger in C64Thomas van der Ley

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins