Ernst van Aylva

Ernst woonde in 1651 met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd.

Woonde in dec. 1652 te Holwerd.
Holwert vidit d’Ed. Heer Colonel Eernst van Aylva, met sijn huisvrou
http://www.mpaginae.nl/Eysinga/Ritscke.htm

Hij deed de eed van kapitein tussen 1640-1643.
In 1645 was hij kapitein.
Op 26-4-1645 werd Johan van Roorda luitenant in de compagnie van E(rnst) van Aylva, als opvolger van B. van Roorda.
In 1646 in garnizoen te Harlingen (resolutieboeken Harlingen)
Op 3-4-1647 benoemd tot luitenant-kolonel in het regiment van Schwartzenberg, door de Raad van State.
Op 14-12-1648 werd Taco van Glins luitenant in de compagnie van luitenant-kolonel (Ernst) van Aylva, als opvolger van I(ohan) van Roorda.
Op 4-8-1649 benoemd tot kolonel door de Raad van State.
Hij was kolonel van Inf.Rgt 639a (1649/1665) en hofjonker van de stadhouder van Friesland.

NB: Op 4-6-1654 werd een E. van Aylva door de Raad van State tot kapitein benoemd. Zou dit dan toch deze Ernst zijn, meestal werden ze pas veel later benoemd door de RvSt.

Hij wordt vermeld in 1659 in de roemvolle strijd op Funen tegen de Zweden.
In 1665 nog genoemd met bevel over de Friese troepen tegen de troepen uit Munster
Zie NBBW VII-55.

Zilveren brandewijnskom, gemaakt te Leeuwarden 1661 door zilversmid Pieter Johannes Langweer.
Hierop alliantiewapen van Ernst van Aylva (ong. 1620-1665) en zijn vrouw Jacomine van Loo (1610-1669)
(PAN beurs, foto Supersneuper 20-11-2021)

Jacomina staat in 1656 met haar man kolonel Ernst van Aylva op de eerste lidmatenlijst van Holwerd.
In 1664 staat hij als kolonel vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kolonel.
Op 20-1-1666 wordt hij opgevolgd door kapitein Prins H.C. van Nassau

Iconographia nr. 240: schilderij door ? in Museum te Leeuwarden.

Zie leedbrief overlijden Albertus van Loo, 28-9-1660 (of 1669)
Woonplaats: []
d’heer cornel Ernst van Aylva met sijn huysvr. en dochter
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

hypotheekboek Dokkum, 7-1-1678:
Frouckien Gerrijts weduwe van Philippus Bodendijk in leven sergeant onder de edele kolonel Ernst van Aylva

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)


Eppo van Gockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664. Aan de andere kant, helaas dus niet zichtbaar maar wel vermeld, stond Ernst van Haren.

Zilveren brandewijnskom, gemaakt te Leeuwarden uit 1661 door zilversmid Pieter Johannes Langweer.
Hierop alliantiewapen van Ernst van Aylva (ong. 1620-1665) en zijn vrouw Jacomine van Loo (1610-1669)
(PAN beurs, foto Supersneuper 20-11-2021)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamErnst van Aylva
WoonplaatsHolwerd, Hania State
CompagnieC68
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1640-1643
Officier tot1665
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35289
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Opvolger in C68Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins