Ype Hessels Stapert

Op 3-2-1645 werd Epo Stapert luitenant in de compagnie van kapitein (Gosse van) Coehoorn, als opvolger van []
Op 10-2-1646 werd Johan Steenhof luitenant in de compagnie van kapitein G(osse) van Coehoorn, als opvolger van E(pe) Stapert.

Opvallend: omdat op zijn zerk staat dat hij luitenant onder kapitein Lodewijk (Lolle) van Ockinga was, moet hij hierna dus zijn overgegaan naar die zijn compagnie.

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6958
Hier leggen mede begraven Agge Watses Aggema in leven … in Hennaerderadeel ende Fijke Feddes Stapert synde geweest d’ ouders van Botke Agges Agema
Anno 1664 den 2 aprilis sterf … Botke Aegges dr Aeggema die huysvrou van Yppe Hessels Stapert out 77 iaer ende leyt alhier begraven
Ao 1664 de 7 may sterf … Yppe Hessels Stapert gewesen luitenant van de compagni te voet onder die cappetin Lodewyck va Ockinga out … iaer ende leyt hier begraven

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamYpe Hessels Stapert
Woonplaats-
CompagnieC38
C51
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1645 en >1646
Officier tot1646 en <1664
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39500
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
AfbeeldingenGrafsteen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins