Ype Hessels Stapert

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6958
Hier leggen mede begraven Agge Watses Aggema in leven … in Hennaerderadeel ende Fijke Feddes Stapert synde geweest d’ ouders van Botke Agges Agema

Anno 1664 den 2 aprilis sterf … Botke Aegges dr Aeggema die huysvrou van Yppe Hessels Stapert out 77 iaer ende leyt alhier begraven

Ao 1664 de 7 may sterf … Yppe Hessels Stapert gewesen luitenant van de compagni te voet onder die cappetin Lodewyck va Ockinga out … iaer ende leyt hier begraven

Kenmerken

NaamYpe Hessels Stapert
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
NationaliteitFriesland
Officier van:?
Officier tot<1664
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39500
Blog-
AfbeeldingenGrafsteen

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins