Gerlach Doys

Woonde te Nijland in 1652, op Hottinga State.
Op 22-9-1660 volgt Jr. G(erlach) Doys kapitein U(lbe) van Sixma op.
De entree van de kerk te Nijland bevat een poortje uit 1664, met daarop de wapens (Duco van) Burmania en (Gerlach) Doys.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.

Hij was een telg uit een oud Noord-Frans geslacht uit de omgeving van de plaats Douai.
In 1666 lag zijn compagnie in Emden.
Op 11-2-1670 werd een N. Doys (dit zal Gerlach zijn) opgevolgd door kapitein S. Lycklama
In 1669 wordt hij raadsheer in het Hof van Friesland.

http://www.stinseninfriesland.nl/DekemaState.htm
Anna Catharina van Dekema, dochter van Pieter en Catharina en getrouwd met Jurjen Ripperda, vermaakte in 1633 haar bezit aan Juw Meckema van Unia. Wat de familierelatie tussen hen was is mij niet bekend, maar Juw liet zijn dochter Anna Catharina dopen. Deze dochter, getrouwd met Gerlich van Doys, erfde Dekema State.

Hottinga Stins op Nieulant in Wymbritzeradeel 1722, behoort Klaas Jansz. Broersma
Tekening van Hottinga State te Nijland, door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitOverijssel
NaamGerlach Doys
WoonplaatsNijland, Hottinga State
CompagnieC43
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1660
Officier tot1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33129
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C43Ulbe Douwes Sixma van Andla
Opvolger in C43Sjoerd Lycklama a Nijeholt

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins