Sybren Tjaerts van Walta

Woonde te Leeuwarden (1642).
Woonde te Oudkerk (1646)
Hij woonde in 1664, 1667 te Finkum, Holdinga State.

Op 26-8-1642 werd Jan de Baer luitenant in de compagnie van kapitein D. van Loo, als opvolger van S(ybrand) van Walta.
In 1644/1645 deed hij de eed als kapitein.
Op 15-3-1645 volgt hij kapitein Poppe Martijns van Andree op.
Was in 1659-1660 bij de Slag om de Sont.
Hij wordt op 11-10-1660 de 6e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1669 in die functie opgevolgd door Watze van Burmania.
In 1664 staat hij als sergeant-majoor vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.

Op 15-12-1664 liep hij mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein-majoor.
Hij kreeg in 1665 consent voor de (ver) koop van een woning te Leeuwarden aan de Nieuwestad, als kapitein.

Hessel van Bootsma wordt zijn vaandrig op 12-11-1652, als opvolger van Tjaert van Andringa.
Op 11-8-1660 werd Ernst Hemmema luitenant in de compagnie van kapitein Walta, als opvolger van N. Sagemans.
Op 11-8-1660 werd Johan van Eckringa vaandrig in de compagnie van kapitein Walta, als opvolger van E(rnst) van Hemmema.
Jarich van Burum wordt zijn vaandrig op 30-11-1660, als opvolger van J. van Eckringa.
Op 25-3-1664 werd Ernst Frederick Vegelin van Claerbergen vaandrig in de compagnie van kapitein S(ybrand) van Walta, als opvolger van J. van Burum.

Op 6-9-1667 werd Cornelius Hasius luitenant in de compagnie van kapitein Sybrandt Walta, als opvolger van N. Eckringa.
Op 18-2-1670 werd Dirck Eijsma luitenant in de compagnie van een T.H. Holdinga van Walta (dezelfde) als opvolger van w(ijlen?) C. Hasius.

Op 4-3-1670 werd Pieter van Scheltinga kapitein, als opvolger van I.H. (AAB: Tjaart Holdinga) van Walta.

http://www.simonwierstra.nl/WALTA.htm
Op 21-7-1636 is Sibrandus Walta student te Franeker.
Kapitein,later majoor in het leger.
HvF 16793 d.d.2-2-1650:hij vraagt voogdij aan voor de kinderen van zijn overleden zwager Orck van Doyem.
Hij koopt met zijn vrouw in 1652 Hettingastate te Jorwerd.Zie GJB 1969-20.
HvF 16794:op 9-5-1696 is sprake van de onbeheerde boedel van Sybrant van Walta,in leven majoor,op 5-10-1697 van faillissement.

’t slot Holdinga te Finkum in Leeuwarderadeel, behoort Jonker Allard van Burum, grietman aldaar, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)


Omgeving Jorwerd op de Schotanusatlas uit 1718
Hettinga State ligt wat westelijk van het dorp.


Grafzerk van Sybren van Walta (1617-1673) en zijn vrouw Franscke van Doyem (1612-1661) in de kerk te Franeker.

Sybrant van Walta bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSybren Tjaerts van Walta
WoonplaatsOudkerk, Finkum, Holdinga State
CompagnieC44
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1645
Officier tot1669
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33403
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
State
Familiewapen
Grafsteen
Voorganger in C44Poppe Martijn van Andreae
Opvolger in C44Pieter van Scheltinga

Andere sergeant-majoors

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins