Vermeldingen en wapenfeiten

Op deze pagina worden per gebeurtenis de officieren vermeld, welke daarbij genoemd worden.

1566 Verbond der Edelen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandDouwe Jarichs van Hottinga-WATERGEUZENKapitein---10078-
FrieslandDouwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapitein<15661573--ja
FrieslandErasmus van Douma-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<1577<1577-34670-
FrieslandFoppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapitein<1568<1578-33234-
FrieslandFrederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapitein>1567<1614-15769-
FrieslandHartman van Galama-WATERGEUZENKapitein<15681568Ja11092-
FrieslandHessel van Oostheim-WATERGEUZENKapitein<15681568Ja32491-
FrieslandHomme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapitein10-4-1568<1574-32661-
FrieslandHotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<1568?-35804-
FrieslandJelle Ripperts van Eelsma-WATERGEUZENKapitein<1566?<1573-15595-
FrieslandJohan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein1568 en 15751575 en 1580-10719ja
FrieslandPieter Sickes van Cammingha-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<15721575---
FrieslandSeerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapitein<15681581?-11027-
FrieslandSippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapitein<1572>1581-33509-
FrieslandSjuck van Eminga-WATERGEUZENKapitein<1574<1580-32317-
FrieslandTietes Epes van HettingaHommerts, Hettinga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein<1572 en 15731573 en <1578-31970-
FrieslandWybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapitein15721600-33809-
FrieslandDoecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Kapiteinca. 15721605-32321ja
FrieslandHere Douwes van HottingaTzum, Hottinga StateWATERGEUZEN
C181
Kapitein15911613-34236-
FrieslandWillem van HarenBlija, Aebinga State en LeeuwardenGRONINGER REGIMENT
RITMEESTERS 2
GARDE
HOFMEESTERS
Ritmeesterong. 1600 en 1629? en 1632?1629? en 1632? en 1645-13876ja
GroningenBartholt Entens-ONBEKEND 1500-1600
WATERGEUZEN
Luitenant-Kolonel<15771580-31694-
FrieslandTaecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-Kolonel15801603-32659ja
FrieslandRenick Gerlofsz HotsemaAegum, Pingjum, Franeker, EmdenONBEKEND 1500-1600Officiersfunctie onbekend?1568Ja33146--

1568 Heiligerlee

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFoppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapitein<1568<1578-33234-
FrieslandHomme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapitein10-4-1568<1574-32661-
FrieslandHomme van Camstra-WATERGEUZENKapitein<1568<1579---
FrieslandHotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<1568?-35804-
FrieslandJohan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein1568 en 15751575 en 1580-10719ja
GroningenPeter van Ripperda-WATERGEUZENKapitein<1568<1585---
FrieslandSjuck van Eminga-WATERGEUZENKapitein<1574<1580-32317-
NEDERLANDLodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapitein<15721574Ja33297-
NEDERLANDAdolf Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapitein<15661568Ja33298-

1568 Slag bij Jemmingen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeCaspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15Kolonel15691576-39251-
FrieslandHessel van Oostheim-WATERGEUZENKapitein<15681568Ja32491-
FrieslandHomme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapitein10-4-1568<1574-32661-
FrieslandHomme van Camstra-WATERGEUZENKapitein<1568<1579---
FrieslandJohan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein1568 en 15751575 en 1580-10719ja
FrieslandRenick Gerlofsz HotsemaAegum, Pingjum, Franeker, EmdenONBEKEND 1500-1600Officiersfunctie onbekend?1568Ja33146--
FrieslandSeerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapitein<15681581?-11027-
FrieslandSjuck van Eminga-WATERGEUZENKapitein<1574<1580-32317-
NEDERLANDLodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapitein<15721574Ja33297-

1572 Lijst van Hopmannen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAede Gabbema-WATERGEUZENKapitein<1572?----
FrieslandAugustinus Oedtsma-WATERGEUZENKapitein<1572?----
FrieslandJohan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein1568 en 15751575 en 1580-10719ja
FrieslandPieter Sickes van Cammingha-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<15721575---
FrieslandSeerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapitein<15681581?-11027-
FrieslandSicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapitein<15721572---
FrieslandSippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapitein<1572>1581-33509-
FrieslandSjuck van Eminga-WATERGEUZENKapitein<1574<1580-32317-
FrieslandSyds II van BotniaNIjland, Hottinga StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<1572<1578-33985-
FrieslandTietes Epes van HettingaHommerts, Hettinga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein<1572 en 15731573 en <1578-31970-
FrieslandWybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapitein15721600-33809-

1572 Mislukte inname Leeuwarden

1572 Inname Makkum door Spaansen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<1568?-35804-

1572 Waalse Furie in Dokkum

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeCaspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15Kolonel15691576-39251-
FrieslandSicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapitein<15721572---
FrieslandSippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapitein<1572>1581-33509-

1572 Belegering kasteel Stavoren (mislukt)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
GroningenAsinga Ripperda-WATERGEUZENKapitein<15721574-34165-

1572 Inname Vlissingen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
GroningenBartholt Entens-ONBEKEND 1500-1600
WATERGEUZEN
Luitenant-Kolonel<15771580-31694-

1573 Spaans beleg van Alkmaar

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
HollandDiederik Sonoy-NOORDHOLLANDS REGIMENT 2Kolonel15721588-33442-

1572-1573 Beleg van Haarlem

1573 Slag op de Zuiderzee

(Einde van de Watergeuzen, opgegaan in de officiele opstand zeg maar)

Zie pagina

1574 Inname Stavoren

1575 Vlieland platgebrand

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeCaspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15Kolonel15691576-39251-

1576

– De Spaanse landvoogd Requesens overlijdt
– Raad van State neemt bestuur over
– 8 nov. 1576: Pacificatie van Gent
– Noordelijke gewesten Friesland, Groningen en Drenthe komen in handen van de opstandelingen.

1577

– Oprichting Regiment Rennenberg

1580 Conscriptio Exulum Frisiae

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAbbe van Aesgema-SPAANSE COMPAGNIE 1Adelborst<1580?-41112-
FrieslandAbbe van Sickinga-SPAANSE COMPAGNIE 4Adelborst<1580>1597-41107-
FrieslandAlef Alefs van Aylva-SPAANSE COMPAGNIE 4Adelborst<15801582-41185-
FrieslandArent van der Haule-SPAANSE COMPAGNIE 3Adelborst<1580?-41113-
FrieslandGatze van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 3Adelborst<1580?-41161-
FrieslandHaye van Gel-SPAANSE COMPAGNIE 4Adelborstong. 1580?-41100-
FrieslandHette van Jelgersma-SPAANSE COMPAGNIE 10Adelborst<1580?-41150-
FrieslandHobbe van OckingaDronrijpSPAANSE COMPAGNIE 6Adelborst<15801581Ja41216-
FrieslandHotze van Donia-SPAANSE COMPAGNIE 3Adelborst<1580?-41193-
FrieslandIvo van Frittema-SPAANSE COMPAGNIE 6Adelborst<15801582-40468-
FrieslandIvo van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 4Adelborst<15801584-40572-
FrieslandJohan van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 1Adelborst<1580?-40573-
FrieslandJuw van AndringaLoenga, Harinxma StateSPAANSE COMPAGNIE 4Adelborst<1580<1580?-40147-
FrieslandMeynt Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 1Adelborst<1580?-41130-
FrieslandOnno van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 14Adelborst<15801582-41165-
FrieslandPieter Hettes van Albada-SPAANSE COMPAGNIE 9Adelborst<1580?-37685-
FrieslandPieter Sybes BangaFranekerSPAANSE COMPAGNIE 6Adelborst<1580?-41191-
FrieslandSibrandt Reyners-SPAANSE COMPAGNIE 3Adelborst<1580?-41192-
FrieslandTjaerd van Allema-SPAANSE COMPAGNIE 8Adelborst<1580?-41137-
FrieslandTjepcke van Siercksma-SPAANSE COMPAGNIE 7Adelborst<15801584-41103-
FrieslandTjerck Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 11Adelborst<1580?-41129-
FrieslandWybe Gerrits Jelgerhuys-SPAANSE COMPAGNIE 3Adelborst<1580?-41116-
FrieslandWybren van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 1Adelborst<1580?-41225-
FrieslandAlbert van DekemaJelsum, Dekema StateSPAANSE COMPAGNIE 7Vaandrig<1581?-33182-
FrieslandHobbe van HermanaMinnertsga?SPAANSE COMPAGNIE 10Vaandrigong 1580<1592-40432-
FrieslandDominus Martinus-SPAANSE COMPAGNIE 11Luitenant<15801584-41251--
FrieslandUpcko Douwes Tallum-SPAANSE COMPAGNIE 3Luitenant<15801584-41199-
FrieslandLolle Watzes van Ockinga-SPAANSE COMPAGNIE 15Luitenant<1578?<1609-34055-
FrieslandArent van Genum-SPAANSE COMPAGNIE 2Kapitein<15811581-38822-
DrentheEvert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14Kapitein<1580>1597-41249-
ONBEKENDHendrick Delden-SPAANSE COMPAGNIE 8Kapitein<1580?-41245--
ONBEKENDJacob van Claerhout-SPAANSE COMPAGNIE 9Kapitein<1580?-41246-
ONBEKENDWolfart Prenger-SPAANSE COMPAGNIE 12Kapitein<1580?-41247--
FrieslandYtze van Dockum-SPAANSE COMPAGNIE 16Kapitein<15801581-41250--
FrieslandSuartien van Stellingwerf-SPAANSE COMPAGNIE 3Kapitein<1580ong. 1580-41248--
FrieslandJuw van Dekema-SPAANSE COMPAGNIE 3Kapitein<15801580-34652-
ONBEKENDHans PyrardiOosterendSPAANSE COMPAGNIE 11Kapitein<15801584/1585-40474-
FrieslandWybe Cruijs-SPAANSE COMPAGNIE 5Kapitein<1580?-41117-
FrieslandWybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1Kapitein<15771584-37178-
FrieslandN.N. Rennevelt-SPAANSE COMPAGNIE 2Kapitein1581?-41253-ja
FrieslandTiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4Kapitein<1585<1593-35115-
FrieslandFeddrick van FyniaAchlum?SPAANSE COMPAGNIE 13Majoor<1580?-41146-
FrieslandJarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-Kolonel<1580?-34924-
SpanjeCaspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15Kolonel15691576-39251-
FrieslandIdzart van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 12Officiersfunctie onbekend<1580?-38965-
FrieslandOfcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend<15801580Ja41242-
FrieslandRennert van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 3Officiersfunctie onbekend<1580?-35199-
FrieslandWybe Pieters BirgKubaardSPAANSE COMPAGNIE 1Officiersfunctie onbekend<1580?-41209-

1580 Makkum

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDPeter van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?ONBEKEND 1500-1600Majoor?1580Ja34146-
FrieslandTest officierHeerenveenC01
C19
Kapitein15501560Ja---

1580 Dokkum veroverd

1580 Blokhuis Leeuwarden veroverd

1580 Beleg van Groningen

1580 Treffen bij Scharsterbrug

Zie pagina

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DrentheDodo van Laer-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester15791587-40801--
NEDERLANDGeorg Raeses van Vervou-ONBEKEND 1500-1600Kapitein?1580Ja34160-
NEDERLANDJan Raeses van Vervou-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<15801580Ja11236-
FrieslandJulius van BotniaFraneker, BotniahuisONBEKEND 1500-1600Kapitein<1580>1580-22214-
FrieslandSicke Hettes van HemmemaBerlikum, Hemmema StateONBEKEND 1500-1600Luitenant<1580<1584-15008-
FrieslandTest officierHeerenveenC01
C19
Kapitein15501560Ja---

1580 Sloten, Stavoren, Makkum en Lemmer veroverd

5-11-1580 verscheen Rennenberg voor Sloten, hierna veroverde hij de overige plaatsen, waardoor in enkele dagen Gaasterland en Zevenwolden veroverd waren.

1580 Slag op de Hardenbergerheide

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandOfcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend<15801580Ja41242-
FrieslandRienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
Kapitein<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1580 Schans de Opslag

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommerzijl#Voorgeschiedenis:_Schans_de_Opslag 

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandOfcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend<15801580Ja41242-
FrieslandRienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
Kapitein<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1580 Aanval op Schans bij Aduarderzijl

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJohan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZEN
NOORDHOLLANDS REGIMENT 2
Kapitein1568 en 15751575 en 1580-10719ja

1580 Treffen bij Keulen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandJohan Philips vrijheer van Hohensaxen-ONBEKEND 1500-1600Kolonel<1580<1596-42384-

1581 Slag bij Visvliet/Grijpskerk

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHobbe van OckingaDronrijpSPAANSE COMPAGNIE 6Adelborst<15801581Ja41216-

1581 Beleg van Stavoren

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandRienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
Kapitein<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1581 Slag bij Noordhorn

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapitein<1572>1581-33509-
DenemarkenSteen Maltesen Sehested-ONBEKEND 1500-1600Luitenant-Kolonel15721586---
HollandWillem van Dorpo.a. Kasteel MedemblikNOORDHOLLANDS REGIMENTKolonel<15661592Ja43565-
GroningenGerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
Kapitein<1581 en 15951595 en 1604-34221-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-

1582 Ontzet van Lochem

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandRuurd van Walta-SPAANSE COMPAGNIE 3Vaandrigong. 15801590Ja33022-
GroningenGerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
Kapitein<1581 en 15951595 en 1604-34221-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-

1583 Schans Oterdum veroverd

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
GroningenWigbold van Ewsum-C92Kolonel15801584Ja34156-
FrieslandWybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1Kapitein<15771584-37178-

1584 Spaans beleg van Oterdum

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
GroningenEiso Jarges-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<15841584-41849-
GroningenWigbold van Ewsum-C92Kolonel15801584Ja34156-
FrieslandWybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1Kapitein<15771584-37178-

1584 Lijkstatie Willem van Oranje

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDFilips van Nassau-Dietz-ONBEKEND 1500-1600Kolonel<15851595Ja34152-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
NEDERLANDMaurits van Oranje-Nassau-ONBEKEND 1500-1600Kapitein-Generaal<15851625-33304-

zie: pagina

1584-1604 Dagboeken Willem Lodewijk

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
GroningenAylco Onsta-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester1585 en 15941595 en 1600-38376--
ONBEKENDBerend Seysing-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester1585?1585?-42402--
ONBEKENDDiderich Holsteyn-REGIMENT ALLERT CLANTKapitein15891600-34224--
DrentheDodo van Laer-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester15791587-40801--
FrieslandDouwe Jansen-ONBEKEND 1500-1600Kapitein15851586-42196--
ONBEKENDEgbert Hoving-ONBEKEND 1500-1600Kapitein1597 of 1601>1600-35222--
ONBEKENDGilles Schakel-ONBEKEND 1500-1600Majoor15881595?-39350--
ONBEKENDGodevaert van Steenhuijs-ONBEKEND 1500-1600Kapitein1590>1596-42250--
NEDERLANDGuillaume de Barchon-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester15861596-45914--
ONBEKENDHarmen Jansen Backer-ONBEKEND 1500-1600Kapitein15901598----
FrieslandHessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<15851586Ja13241-
FrieslandIdzart Tjaerda van Starkenborgh-ONBEKEND 1600-1700Kapitein?<1625-35151-
ONBEKENDJaques ChrijstalEnkhuizenONBEKEND 1500-1600Kapitein<1586>1586-42877--
ONBEKENDJasper Bernard-ONBEKEND 1500-1600Kapitein15931594Ja44468--
BrabantJohan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKEND 1500-1600Kapitein1573<1611?-36588-
FrieslandJulius van BotniaFraneker, BotniahuisONBEKEND 1500-1600Kapitein<1580>1580-22214-
NEDERLANDJurjen Martens-ONBEKEND 1500-1600Kapitein15941597-42225--
FrieslandLambert Berents-ONBEKEND 1500-1600Kapitein15861591-35706--
DuitslandLazarus Muller-ONBEKEND 1500-1600Kolonel15681592?-42024--
NEDERLANDLucas Hedding-ONBEKEND 1500-1600Kapitein1589?-43183--
ONBEKENDMarten Cobbe-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<1594>1597-42095--
ONBEKENDMichel Högelcko-ONBEKEND 1500-1600Luitenant-Kolonel<15861590?-35995--
NEDERLANDPeter Foppes-C182Kapitein15861591-42180--
FrieslandPeter van SedlnitskyGraveGRONINGER REGIMENT
C69
Luitenant-Kolonel<1577 en 15941594 en 1610Ja33557ja
ONBEKENDPierre de Voisin-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester<15901593-45916--
FrieslandPopcke van Roorda-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<1593>1609-34310--
SchotlandRoland ForsterEnkhuizenONBEKEND 1500-1600Kapitein1582?1587?-42898--
UtrechtSplinter Helmich-REGIMENT ALLERT CLANTKapitein15721589-42536--
DenemarkenSteen Maltesen Sehested-ONBEKEND 1500-1600Luitenant-Kolonel15721586---
FrieslandSybren Sybrens van WaltaWeidum, Walta StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<1597<1610-10885-
FrieslandUlbe van Heemstra-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<1586<1588-33524-
ONBEKENDWerner du Bois-ONBEKEND 1500-1600Ritmeester15901603?-34309-
ONBEKENDWillem Meldron-ONBEKEND 1500-1600Kapitein15841587-41498--
DuitslandFilips van Hohenlohe-C01Kolonel15801580-36054-
FrieslandHaye van HerbrandaBuitenpost, Gerbranda StateC17Kapitein15891593-35708-
FrieslandDouwe Douwes van AylvaWaaxens, Sjuxma StateC181Kapitein15881591Ja33634-
FrieslandDouwe Sirtema van Grovestins-C15Kapitein15841591Ja13333-
FrieslandHans de Vries-C05Kapitein<15931616-34128--
FrieslandIdzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC29Kapitein1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
ONBEKENDMichel Bilstein-C01Luitenant15871589-42485--
FrieslandTaecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-Kolonel15801603-32659ja
FrieslandWigle Gales van Hania-C11Kapitein15951596-35153-
FrieslandDoecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17Kapitein15931594?--ja
FrieslandLeendert HuijghisAkkrum, Huyghis huisC17Kapitein15941599--ja
FrieslandPieter van Dekema-C29Kapitein16031604Ja34190-
NEDERLANDAdolph Meyerink-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<15891593-43777--
HollandAernt Bloemendal-C18Kapitein1602?1603-34216--
FrieslandDoecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Kapiteinca. 15721605-32321ja
EngelandFrancis Vere-ENGELS 17Kolonel<1592<1609-38205-
FrieslandFrederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11Kapitein15961603Ja33811-
FrieslandFrederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
Kapitein1583 en 15951590? en 1605-22276-
FrieslandJacques de Vries-C15Kapitein15911595-34219--
FrieslandJan Jansen WederspanMakkumWAARDGELDERS
C91
Kapitein1591 en 1605 en 16071605 en 1607 en <1629-32223-
FrieslandJan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19Kapitein16021606Ja32391ja
ONBEKENDJan Yvens-C08Kapitein15911595-39186--
FrieslandJuw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-Kolonel1586 en 16031601 en 1631-13984ja
DuitslandMatthijs Egberts Knoop-C10
C54
Kapitein1582 en 15951595 en 1604-34314--
FrieslandQuirijn de Blauo.a. CoevordenC09Kapitein15911631-34197ja
FrieslandRienck Hommes van Hettinga-C24Kapitein<15981602Ja34127-
FrieslandSybrant van CamminghaLeeuwardenC07Kapitein15841593-34039-
FrieslandTiete Dyes van HaniaWeidum, Hania StateC16Kapitein<16011605-10583-
FrieslandTjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13Kapitein15851594Ja32220ja
FrieslandTjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Kapitein1582?1605-35004ja
FrieslandTjaert van Eminga-C25Kapitein16021619-35039-
FrieslandWigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17Kapitein15991628-10924ja
ONBEKENDWillem Hendrik Budding-C22Kapitein?1592Ja38202--
FrieslandWillem WillemsenHeegC21Kapitein15851592-39176--
FrieslandWopcke van HeremaDeersum, Harsta StateC23Kapitein<16011602-34045ja
DuitslandLodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg-C08Kapitein15951604Ja34150-
FrieslandArent van ArentsmaLeeuwardenC10Kapitein15951617-10978ja
FrieslandFrans Gerrits de Vries-C15Kapitein15951616-34122--
FrieslandFrans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07Kapitein15931610-34041ja
FrieslandHans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13Kapitein15941603-34201ja
FrieslandHere Douwes van HottingaTzum, Hottinga StateWATERGEUZEN
C181
Kapitein15911613-34236-
GroningenHoite AyckemaOnbekendC29Kapitein16041607----
FrieslandIds van EmingaDokkumC12Kolonel16011635-32319ja
FrieslandJan SagemanBolswardC06Majoor15901625-32559ja
ONBEKENDJan van Cordenoort-C22Kapitein15931598----
FrieslandMichiel HagenLeeuwardenC14Kapiteinca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
FrieslandPieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
Kapitein15901597Ja34206--
FrieslandRienck van Burmania-C23Kapitein16021604-33270-
FrieslandTaecke LieuwesDantumawoudeC11Kapitein16031627-33808ja
FrieslandWillem van InthiemaWorkum?C18Kapitein16031622-15775ja
NEDERLANDFilips van Nassau-Dietz-ONBEKEND 1500-1600Kolonel<15851595Ja34152-
FrieslandAtte Hommes van Hettinga-C13
C31
Kapitein1591 en 16031603 en 1638-31978-
FrieslandGale van Hania-ONBEKEND 1600-1700
C23
Kapitein1604 en 1618?1618? >1621?-10920-
FrieslandJacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03Kapitein15971602-34133ja
FrieslandRienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
Kapitein<1580 en 15981598 en 1602-33184ja
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
FrieslandGeorge van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03Kapitein16021604-34148-
PortugalJuan Sufanta Fonseca-C22Kapitein16021604Ja34200--
FrieslandRogier Adriaansz. SlijpSneekC03Kapitein16041624-33942ja

1585 Slag bij Amerongen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeJohan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonel15721588Ja37557-
NEDERLANDOswald van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend1584?1586Ja41640--

1585 Beleg van schans Slijkenburg

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
HollandDiederik Sonoy-NOORDHOLLANDS REGIMENT 2Kolonel15721588-33442-
FrieslandFrederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
Kapitein1583 en 15951590? en 1605-22276-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-

1585 Inname Oldemarkt

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFrederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
Kapitein1583 en 15951590? en 1605-22276-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-

1585 Slag op de Kouwensteinsedijk (Antwerpen)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandFilips van Hohenlohe-C01Kolonel15801580-36054-

1586 Slag bij Boksum

zie: https://www.frieseregimenten.nl/1586-slag-bij-boksum/ ‎

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DenemarkenClaus Maltesen Sehested-ONBEKEND 1500-1600Vaandrig<1586>1586-40991-
FrieslandHessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKEND 1500-1600Kapitein<15851586Ja13241-
ONBEKENDHidde Sybrens-ONBEKEND 1500-1600Kapitein?1586-34153--
FrieslandJarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-Kolonel<1580?-34924-
SpanjeJohan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonel15721588Ja37557-
NEDERLANDOswald van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend1584?1586Ja41640--
GroningenOtto Clant-ONBEKEND 1500-1600Vaandrig?1586Ja34659-
DenemarkenSteen Maltesen Sehested-ONBEKEND 1500-1600Luitenant-Kolonel15721586---
FrieslandSybe van RoordaKollum?ONBEKEND 1500-1600Officiersfunctie onbekend?1586Ja36695-
FrieslandUlbe van Heemstra-ONBEKEND 1500-1600Kapitein<1586<1588-33524-
FrieslandDouwe Sirtema van Grovestins-C15Kapitein15841591Ja13333-
DuitslandMatthijs Egberts Knoop-C10
C54
Kapitein1582 en 15951595 en 1604-34314--
FrieslandWillem WillemsenHeegC21Kapitein15851592-39176--
FrieslandMichiel HagenLeeuwardenC14Kapiteinca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
FrieslandTiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4Kapitein<1585<1593-35115-

1586 Slag bij Warnsveld

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeJohan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonel15721588Ja37557-

1588 Ontzet van Bonn

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeJohan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonel15721588Ja37557-

1589 Enumatil veroverd (aanslag Delfzijl mislukt)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDMichel Högelcko-ONBEKEND 1500-1600Luitenant-Kolonel<15861590?-35995--
GroningenGerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
Kapitein<1581 en 15951595 en 1604-34221-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-

1589 Slag om Zoutkamp

Zie: pagina

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
GroningenAllert Clant-REGIMENT ALLERT CLANTLuitenant-Kolonel1589<1617-42533-
SpanjeFrancisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonel<15901597?-39245--
UtrechtSplinter Helmich-REGIMENT ALLERT CLANTKapitein15721589-42536--
NEDERLANDHendrik van Os-SPAANSE COMPAGNIE 1Luitenant<15891589Ja45835--
FrieslandTjaert van HeremaHornhuizen, TammingborgSPAANSE COMPAGNIE 1Kapitein1584AFT 1627-35157-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-

1590 Aanval op Lochem

1591 Inname van Delfzijl

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeFrancisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonel<15901597?-39245--
GroningenCaspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
Kolonel1584 en 15941594 en <1639-34158ja
NEDERLANDHillebrant Engelberts-SPAANSE COMPAGNIE 19Kapitein<1590>1591-45561--
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
NEDERLANDMaurits van Oranje-Nassau-ONBEKEND 1500-1600Kapitein-Generaal<15851625-33304-

1591 Beleg van Zutphen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-Kolonel<1580?-34924-
FrieslandDouwe Sirtema van Grovestins-C15Kapitein15841591Ja13333-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
NEDERLANDMaurits van Oranje-Nassau-ONBEKEND 1500-1600Kapitein-Generaal<15851625-33304-

1591 Beleg van Deventer

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDHerman van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend<1591<1611-42596--
FrieslandDouwe Douwes van AylvaWaaxens, Sjuxma StateC181Kapitein15881591Ja33634-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
NEDERLANDMaurits van Oranje-Nassau-ONBEKEND 1500-1600Kapitein-Generaal<15851625-33304-

1591 Beleg van Nijmegen

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDFilips van Nassau-Dietz-ONBEKEND 1500-1600Kolonel<15851595Ja34152-
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
NEDERLANDMaurits van Oranje-Nassau-ONBEKEND 1500-1600Kapitein-Generaal<15851625-33304-

1592 Beleg van Steenwijk

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeAntoni de Cocquel-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend<1592>1592-42406--
GroningenAssuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENT
C87
Kapitein<1587 en 1594?1594? en 1600?-34123--
DrentheEvert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14Kapitein<1580>1597-41249-
SpanjeFrancisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonel<15901597?-39245--
BrabantJohan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKEND 1500-1600Kapitein1573<1611?-36588-
NEDERLANDLodewijk van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekend15901592Ja45836--
HollandWillem van Dorpo.a. Kasteel MedemblikNOORDHOLLANDS REGIMENTKolonel<15661592Ja43565-
FrieslandJacques de Vries-C15Kapitein15911595-34219--
FrieslandJuw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-Kolonel1586 en 16031601 en 1631-13984ja
FrieslandQuirijn de Blauo.a. CoevordenC09Kapitein15911631-34197ja
FrieslandTjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13Kapitein15851594Ja32220ja
GroningenCaspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
Kolonel1584 en 15941594 en <1639-34158ja
FrieslandJan SagemanBolswardC06Majoor15901625-32559ja
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
NEDERLANDMaurits van Oranje-Nassau-ONBEKEND 1500-1600Kapitein-Generaal<15851625-33304-

1592 Beleg van Coevorden

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
SpanjeFrancisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonel<15901597?-39245--
FrieslandTjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13Kapitein15851594Ja32220ja
ONBEKENDWillem Hendrik Budding-C22Kapitein?1592Ja38202--
GroningenCaspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
Kolonel1584 en 15941594 en <1639-34158ja
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620