Vermeldingen en wapenfeiten

Op deze pagina worden per gebeurtenis de officieren vermeld, welke daarbij genoemd worden.

1566 Verbond der Edelen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe Jarichs van Hottinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland---10078-
Douwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15661573--ja
Erasmus van Douma-ONBEKENDKapiteinFriesland<1577<1577-34670-
Foppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1578-33234-
Frederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland>1567<1614-15769-
Hartman van Galama-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja11092-
Hessel van Oostheim-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja32491-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKENDKapiteinFriesland<1568?-35804-
Jelle Ripperts van Eelsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1566?<1573-15595-
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Pieter Sickes van Cammingha-ONBEKENDKapiteinFriesland<15721575---
Seerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15681581?-11027-
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Tietes Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572<1578-31970-
Wybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapiteinFriesland15721600-33809-
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC53Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Hero Douwes van Hottinga-ONBEKEND
WATERGEUZEN
KapiteinFriesland<15931613-34236-
Willem van HarenBlija, Aebinga State en LeeuwardenRITMEESTERS 10
GARDE
HOFMEESTERS
RitmeesterFriesland<1620 en 1629?1645 en 1631?-13876ja

1572 Lijst van Hopmannen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Aede Gabbema-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Augustinus Oedtsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Pieter Sickes van Cammingha-ONBEKENDKapiteinFriesland<15721575---
Seerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15681581?-11027-
Sicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15721572---
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Syds II van BotniaNIjland, Hottinga StateONBEKENDKapiteinFriesland<1572<1578-33985-
Tietes Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572<1578-31970-
Wybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapiteinFriesland15721600-33809-

1572 Mislukte inname Leeuwarden

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja

1572 Inname Makkum door Spaansen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKENDKapiteinFriesland<1568?-35804-

1572 Waalse Furie in Dokkum

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Caspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15KolonelSpanje15691576-39251-
Sicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15721572---
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-

1572 Belegering kasteel Stavoren (mislukt)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Asinga Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15721574-34165-

1572 Inname Den Briel

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Asinga Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15721574-34165-
Douwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15661573--ja
Frederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland>1567<1614-15769-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Adam Everts van Haren-WATERGEUZEN
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland<1589 en 1584<1589 en 1589-34317-
Pieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
KapiteinFriesland15901597-34206--

1572-1573 Beleg van Haarlem

1573 Slag op de Zuiderzee

(Einde van de Watergeuzen, opgegaan in de officiele opstand zeg maar)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja

1574 Inname Stavoren

1580 Conscriptio Exulum Frisiae

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Aesgema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41112-
Abbe van Sickinga-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580?-41107-
Albert van DekemaJelsum, Dekema StateSPAANSE COMPAGNIE 7VaandrigFriesland<1581?-33182-
Alef Alefs van Aylva-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<15801582-41185-
Arent van der Haule-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41113-
Arent van Genum-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland<15811581-38822-
Caspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15KolonelSpanje15691576-39251-
Dominus Martinus-SPAANSE COMPAGNIE 11LuitenantFriesland<15801584-41251--
Evert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14KapiteinDrenthe<1580?-41249-
Feddrick van FyniaAchlum?SPAANSE COMPAGNIE 13MajoorFriesland<1580?-41146-
Gatze van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41161-
Haye van Gel-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFrieslandong. 1580?-41100-
Hendrick Delden-SPAANSE COMPAGNIE 8KapiteinONBEKEND<1580?-41245--
Hette van Jelgersma-SPAANSE COMPAGNIE 10AdelborstFriesland<1580?-41150-
Hobbe van HermanaMinnertsga?SPAANSE COMPAGNIE 10VaandrigFrieslandong 1580<1592-40432-
Hobbe van OckingaDronrijpSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801581-41216-
Hotze van Donia-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41193-
Idzart van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 12Officiersfunctie onbekendFriesland<1580?-38965-
Ivo van Frittema-SPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801582-40468-
Ivo van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<15801584-40572-
Jacob van Claerhout-SPAANSE COMPAGNIE 9KapiteinONBEKEND<1580?-41246-
Jarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-KolonelFriesland<1580?-34924-
Johan van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-40573-
Juw van AndringaLoenga, Harinxma StateSPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580<1580?-40147-
Meynt Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41130-
N.N. Prenger-SPAANSE COMPAGNIE 12KapiteinONBEKEND<1580?-41247--
Ofcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendFriesland<15801580Ja41242-
Onno van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 14AdelborstFriesland<15801582-41165-
Pieter Hettes van Albada-SPAANSE COMPAGNIE 9AdelborstFriesland<1580?-37685-
Pieter Sybes BangaFranekerSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<1580?-41191-
Rennert van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 3Officiersfunctie onbekendFriesland<1580?-35199-
Sibrandt Reyners-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41192-
Tjaerd van Allema-SPAANSE COMPAGNIE 8AdelborstFriesland<1580?-41137-
Tjepcke van Siercksma-SPAANSE COMPAGNIE 7AdelborstFriesland<15801584-41103-
Tjerck Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 11AdelborstFriesland<1580?-41129-
Upcko Douwes Tallum-SPAANSE COMPAGNIE 3LuitenantFriesland<15801584-41199-
Wybe Gerrits Jelgerhuys-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41116-
Wybe Pieters BirgKubaardSPAANSE COMPAGNIE 1Officiersfunctie onbekendFriesland<1580?-41209-
Wybren van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41225-
Ytze van Dockum-SPAANSE COMPAGNIE 16KapiteinFriesland<15801581-41250--
Suartien van Stellingwerf-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland<1580ong. 1580-41248--
Juw van Dekema-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland<15801580-34652-
Hans PyrardiOosterendSPAANSE COMPAGNIE 11KapiteinONBEKEND<15801584/1585-40474-
Wybe Cruijs-SPAANSE COMPAGNIE 5KapiteinFriesland<1580?-41117-
Wybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland<15771584-37178-
Lolle Watzes van Ockinga-SPAANSE COMPAGNIE 15LuitenantFriesland<1578?<1609-34055-
N.N. Rennevelt-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland1581?-41253-ja
Tiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4KapiteinFriesland<1585?-35115-

1580 Makkum

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?ONBEKENDMajoorONBEKEND?1580Ja34146-

1580 Dokkum veroverd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Filips van Hohenlohe-ONBEKENDKolonelDuitsland15801580-36054-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 1598<1598 en 1602-33184ja

1580 Blokhuis Leeuwarden veroverd

1580 Beleg van Groningen

1580 Treffen bij Scharsterbrug

Zie pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Dodo van Laer-ONBEKENDRitmeesterDrenthe<1580>1580-40801--
Georg Raeses van Vervou-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND?1580-34160-
Jan Raeses van Vervou-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<15801580Ja11236-
Julius van BotniaFraneker, BotniahuisONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580-22214-
Sicke Hettes van HemmemaBerlikum, Hemmema StateONBEKENDLuitenantFriesland<1580<1584-15008-

1580 Sloten, Stavoren, Makkum en Lemmer veroverd

5-11-1580 verscheen Rennenberg voor Sloten, hierna veroverde hij de overige plaatsen, waardoor in enkele dagen Gaasterland en Zevenwolden veroverd waren.

1580 Slag op de Hardenbergerheide

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ofcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendFriesland<15801580Ja41242-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 1598<1598 en 1602-33184ja

1580 Schans de Opslag

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommerzijl#Voorgeschiedenis:_Schans_de_Opslag 

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ofcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendFriesland<15801580Ja41242-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 1598<1598 en 1602-33184ja

1580 Aanval op Schans bij Aduarderzijl

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja

1581 Beleg van Stavoren

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 1598<1598 en 1602-33184ja

1582 Ontzet van Lochem

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ruurd van Walta-SPAANSE COMPAGNIE 3VaandrigFrieslandong. 15801590Ja33022-

1583 Schans Oterdum veroverd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wigbold van Ewsum-C92KolonelGroningen15801584-34156--
Wybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland<15771584-37178-

1585 Slag bij Amerongen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje---37557-

1585 Slag op de Kouwensteinsedijk (Antwerpen)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Filips van Hohenlohe-ONBEKENDKolonelDuitsland15801580-36054-

1586 Slag bij Boksum

zie: https://www.frieseregimenten.nl/1586-slag-bij-boksum/ ‎

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Claus Maltesen Sehested-ONBEKENDVaandrigDenemarken<1586>1586-40991-
Douwe Sirtema van Grovestins-ONBEKENDKapiteinFriesland<15851591Ja13333-
Hessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKENDKapiteinFriesland<15851586Ja13241-
Hidde Sybrens-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1586-34153--
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje---37557-
Otto Clant-ONBEKENDVaandrigGroningen?1586Ja34659-
Steen Maltesen Sehested-ONBEKENDLuitenant-KolonelDenemarken15721586---
Sybe van RoordaKollum?ONBEKENDKapiteinFriesland?1586-36695-
Ulbe van Heemstra-ONBEKENDKapiteinFriesland<1586<1588-33524-
Matthijs Egberts Knoop-C10KapiteinONBEKEND<15861595-34314--
Willem Willemsen-C06KapiteinONBEKEND?1590-39176--
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 15831618-34218ja-
Tiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4KapiteinFriesland<1585?-35115-

1586 Slag bij Warnsveld

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje---37557-

1588 Ontzet van Bonn

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje---37557-

1589 Enumatil veroverd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gerrit Cornelissen Schay-ONBEKENDKapiteinGroningen<15811604-34221--
Michel Högelcko-ONBEKENDLuitenant-KolonelONBEKEND<15861590?-35995--

1589 Slag om Zoutkamp

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Allert Clant-ONBEKENDLuitenant-KolonelGroningen1589<1617-42533-
Francisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje<15901597?-39245--
Splinter Helmich-ONBEKENDKapiteinUtrecht15721589-42536--
Tjaert van HeremaHornhuizen, TammingborgSPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland1584>mei 1591-35157-

1590 Aanval op Lochem

1592 Beleg van Steenwijk

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen<1587?----
Francisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje<15901597?-39245--
Johan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKENDKapiteinBrabant1573<1611?-36588-
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland<15931595-34219--
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C53
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594-32220ja
Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg-C01Kapitein-GeneraalFriesland<15901620-33294-
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordC92KolonelGroningen1584<1639-34158ja-
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja

1593 Beleg van Geertruidenberg

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter van SedlnitskyGraveC69Luitenant-KolonelFriesland<15771610-33557ja

1593 Lijst compagnies in’Geschiedenissen’ van Frederick van Vervou

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen<1587?----
Diderich Holsteyn-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<15931600-34224--
Gerrit Cornelissen Schay-ONBEKENDKapiteinGroningen<15811604-34221--
Harmen Jansen Backer-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1593<1593----
Jan van Niel-GRONINGER REGIMENTKapiteinONBEKEND<15931636-34303--
Johan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKENDKapiteinBrabant1573<1611?-36588-
N.N. Brant-C69LuitenantONBEKEND<1593>1593-39187--
Popcke van Roorda-ONBEKENDKapiteinFriesland<1593>1609-34310--
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Johan Coers-C115KapiteinDrenthe<15931604?----
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC53Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Doecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17KapiteinFriesland15931594?--ja
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland<15931595-34219--
Jan Jansen Wederspan-C91KapiteinFriesland<1593 en 1605 en 1607<1629-32223-
Jan Yvens-C65KapiteinONBEKEND?1595-39186--
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C53
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja
Matthijs Egberts Knoop-C10KapiteinONBEKEND<15861595-34314--
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Sybrant van CamminghaLeeuwardenC07KapiteinFriesland<15871593-34039-
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594-32220ja
Wigbolt Barels-C12KapiteinGroningen<15931596-34312--
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordC92KolonelGroningen1584<1639-34158ja-
Frans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07KapiteinFriesland1593?1610-34041ja
Hero Douwes van Hottinga-ONBEKEND
WATERGEUZEN
KapiteinFriesland<15931613-34236-
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Jan van Cordenoort-C22KapiteinONBEKEND15931598----
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 15831618-34218ja-
Pieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
KapiteinFriesland15901597-34206--
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-

1593 Kerk Midwolda veroverd

1594 Spaanse aanval op Coevorden

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594-32220ja
Jan van Eesinge-C22KapiteinGroningen1604?-35717--

1595 Emden bezet

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC53Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja

1597 Mislukte Spaanse aanslag op Steenwijk

1597 Belegering van Lingen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Marten Cobbe-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1594>1597-42095--
Jacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland15971602-34133ja

1597 Beleg van Meurs

1597 Beleg van Oldenzaal

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Pieter Boeymer-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland1580<1606-36692--

1600 Fort St. Andries bij Heerewaarden belegerd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja

1600 Slag bij Nieuwpoort

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen<1587?----
Diderich Holsteyn-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<15931600-34224--
Egbert Hoving-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1601>1600-35222--
Gerrit Cornelissen Schay-ONBEKENDKapiteinGroningen<15811604-34221--
Hans Adam Kijf-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-34222--
Peter van SedlnitskyGraveC69Luitenant-KolonelFriesland<15771610-33557ja
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC53Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Focke van Ripperda-C21KapiteinGroningenong. 16001617-32666-
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland<16001603Ja33811-
Idzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC08KapiteinFriesland1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg-C01Kapitein-GeneraalFriesland<15901620-33294-
Arent van ArentsmaLeeuwardenC10KapiteinFriesland15951617-10978ja
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordC92KolonelGroningen1584<1639-34158ja-
Hans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13KapiteinFriesland15941603-34201ja
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg-C65KapiteinDuitsland15951604-34150-
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 15831618-34218ja-

1601-1604 Beleg van Oostende

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ernst van Millinga-ONBEKENDKapiteinGroningen<1601?-34130--
Evert Hanecroth-ONBEKENDKapiteinDuitsland16011629-35533-
Hans Adam Kijf-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-34222--
Hans Jacob Heckman-ONBEKENDKapiteinONBEKEND16061611----
Peter van SedlnitskyGraveC69Luitenant-KolonelFriesland<15771610-33557ja
Aernt Bloemendal-C18KapiteinHolland1602?1603-34216--
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland<16001603Ja33811-
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606-32391ja
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Rienck Hommes van Hettinga-C24KapiteinFriesland?1602-34127-
Tjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFriesland1582?1605-35004ja
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 15831618-34218ja-
Pieter van Dekema-C08KapiteinFriesland16031604Ja34190-
Taecke LieuwesDantumawoudeC11KapiteinFriesland16031627-33808ja
Willem van InthiemaWorkum?C18KapiteinFriesland16031622-15775ja
Adolf van Nassau-Siegen-C65KapiteinNEDERLAND16041608-34952-
Jacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland15971602-34133ja
George van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland16021604-34148-
Juan Sufanta Fonseca-C22KapiteinPortugal16021604Ja34200--

1601 Beleg van Rijnberk

1605 Beleg van Lingen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Marten Cobbe-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1594>1597-42095--

1606 Beleg van Rijnberk

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606-32391ja

1610 Beleg van Gulik

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter van SedlnitskyGraveC69Luitenant-KolonelFriesland<15771610-33557ja

1620 Lijkstatie Willem Lodewijk

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Reynolt van Inthiema-ONBEKENDKapiteinFriesland<1620>1639-15776-
Willem Coenders van Helpen-ONBEKENDKapiteinGroningen<1603>1630----
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Heinrich Chemnitz-C33KapiteinDuitsland16121632-35076-
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Bonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17KapiteinFriesland16281633-15899ja
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19KolonelFriesland1606 (en 1624)1637-10580-
Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en HohenlansbergRinsumageestRITMEESTERS 01RitmeesterFriesland16201658-11055-
Willem van HarenBlija, Aebinga State en LeeuwardenRITMEESTERS 10
GARDE
HOFMEESTERS
RitmeesterFriesland<1620 en 1629?1645 en 1631?-13876ja
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja
Homme Taeckes van HettingaIJlst, HarinxmastinsC10KolonelFriesland1617 en 16241649-32667-
Jacob van RousselLeeuwardenC16KolonelFriesland16171637-32242ja
Jurjen van RipperdaJelsum, Dekema StateGRONINGER REGIMENT
HOFMEESTERS
RitmeesterGroningen1617 en 16201627 en 1622-33189-
Schelte Sydses van Scheltema-C15KapiteinFriesland16161631-33267-
Hoyte van GoslingaWanswerd, Goslinga StateC07LuitenantFriesland<16201628?-15895ja
Sjuck van Eysinga-C23KapiteinFriesland16181625---
Michiel Potter-C23Luitenant-KolonelFriesland16251648-32239-

1622 Strooptocht door Friesland door Spaanse troepen

zie: https://www.frieseregimenten.nl/strooptocht-door-friesland-in-1622/

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C53
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja

1622 Beleg van Bergen op Zoom

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Oom Kees-ONBEKENDIngenieurONBEKEND<16221629Ja41073-

1623 TAUX

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Maximiliaan Frens-C54KapiteinONBEKEND<16231635-35048--
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Tjalling van Eysinga-C51KapiteinFriesland<16231640-34092-
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Binnert van HeringaHijum, Aebinga StateC25KapiteinFriesland16191638-34090ja
Doecke van HettingaJorwerd, Hettinga StateC21KapiteinFriesland16171632-32663-
Frans Lijseman-HOOGDUITS 2KapiteinDuitsland16161627-35056--
Ids van EmingaDokkumC12KolonelFriesland16011635-32319ja
Jacob Starck-C31KapiteinEngeland16221626-35003--
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Johannes Fransen Adama-C20KapiteinFriesland16051630----
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19KolonelFriesland1606 (en 1624)1637-10580-
Taecke LieuwesDantumawoudeC11KapiteinFriesland16031627-33808ja
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Abraham van Hattum-C56KapiteinONBEKEND1616>1623----
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-
Dirk van Hattum-C105KapiteinONBEKEND1612>1623-35026--
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja
Harmen van WonsdorpLeeuwardenC18KapiteinFriesland16221625-37874ja-
Hendrick van Besten-C64KapiteinDuitsland16081643----
Homme Taeckes van HettingaIJlst, HarinxmastinsC10KolonelFriesland1617 en 16241649-32667-
Jacob van RousselLeeuwardenC16KolonelFriesland16171637-32242ja
Jacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04KolonelFriesland16221646-32312ja
Ludolf PotterSloten ?C14KolonelFriesland16181637-32234ja
Schelte Sydses van Scheltema-C15KapiteinFriesland16161631-33267-
Sybe van AylvaWitmarsum, Aylva StateC05KapiteinFriesland16221625-11193ja
Gosewijn van Lauwick-HOOGDUITS 5KapiteinGelderland<16231628-35261--
Cornelis Haubois-C65KapiteinONBEKEND1608>1623----
Johannes Fransen Stellingwerf-C26KapiteinFriesland16161629-34091--
Sjuck van Eysinga-C23KapiteinFriesland16181625---
Hans van Oldenslo-C24KapiteinONBEKEND1605>1623-34087--
Rogier Adriaansz. SlijpSneekC03KapiteinFriesland16041624-33942ja

1626 Beleg van Oldenzaal

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Oom Kees-ONBEKENDIngenieurONBEKEND<16221629Ja41073-
Sybolt Adelen van Cronenburgh-C68VaandrigFriesland<16261644-35287-

1627 Beleg van Groenlo

zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C53
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja

1629 Inval van de Veluwe

1629 Beleg van ’s Hertogenbosch

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Oom Kees-ONBEKENDIngenieurONBEKEND<16221629Ja41073-

1632 Beleg van Roermond

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ernst Casimir van Nassau-Dietz-ONBEKENDKapitein-GeneraalFriesland16201633-33305-
Sybolt Adelen van Cronenburgh-C68VaandrigFriesland<16261644-35287-

1632 Beleg van Maastricht

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck van SytzamaArum, Sytzama StateWAARDGELDERS
C06
LuitenantFriesland1614 en 1622 en 16251632-33839ja
Jan Gerckes HoptillaHarlingenC53KapiteinFriesland16311644-34848ja
Tiete van GalamaKampenC75KapiteinFriesland1631<1669-35049ja
Here Upckes van Burmania-RITMEESTERS 2RitmeesterFriesland16181632-34771-
Hessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06KapiteinFriesland16251636-10740ja
Menno Houwerda van MeckemaAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma StateC18MajoorFriesland16251645-32983-

1633 Lijkstatie Ernst Casimir

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Boiocko van der WengeWestGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen?1640-34745ja
Charles de St. Martin-ONBEKENDKapiteinEngeland<1633>1633-34844--
Jarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-KolonelFriesland<1580?-34924-
Thomas Ferentz-ONBEKENDKolonelDuitsland1629>1633-34925-
Douwe van AndringaOnbekendC35KapiteinFriesland16331642-15575ja
Foppe Sirtema van Grovestins-C36MajoorFriesland16331658-33934-
Hessel Fockes Gerritsma-C39KapiteinFriesland16331639-34800--
Jarich van HottingaTzum, Hottinga StateC52KapiteinFriesland1631/16321651--ja
Tjalling van Eysinga-C51KapiteinFriesland<16231640-34092-
Bonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17KapiteinFriesland16281633-15899ja
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordC92KolonelGroningen1584<1639-34158ja-
Georg Frederik thoe Schwartzenberg en HohenlansbergBeetgum, Groot TerhorneC09KolonelFriesland16311660-17116ja
Here Watzes van Ockinga-C32KapiteinFriesland16321635-34859-
Ids van EmingaDokkumC12KolonelFriesland16011635-32319ja
Jan Gerckes HoptillaHarlingenC53KapiteinFriesland16311644-34848ja
Ruurd van FeytsmaHallum, Feytsma StateC46KapiteinFriesland16361657--ja
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19KolonelFriesland1606 (en 1624)1637-10580-
Sybren van WaltaBozum, Walta StateC33KapiteinFriesland16321640--ja
Wybren van RoordaAugsbuurt, Clant StateC59KapiteinFriesland16311641--ja
Douwe van Burmania-C19LuitenantFriesland<16331633-32942-
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-
Douwe Tjercks van HeremaSneekC70KapiteinFriesland1633/16341654-32261-
Frederick van Inthiema-C31KapiteinFriesland16261636-13710-
Hessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06KapiteinFriesland16251636-10740ja
Jacob van RousselLeeuwardenC16KolonelFriesland16171637-32242ja
Jacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04KolonelFriesland16221646-32312ja
Jan Baptista Knoppens-C20KapiteinONBEKEND1630?-34843--
Ludolf PotterSloten ?C14KolonelFriesland16181637-32234ja
Poppe Jans van BurmaniaLeeuwardenC12Luitenant-KolonelFriesland16351676-32395-
Sigismundus Craal-C32KapiteinONBEKEND16361636----
Damas van LooDronrijp, Foppinga StateC06Luitenant-KolonelFriesland16361666-32308ja
Hessel Meckema van AylvaHolwerd, Brandstede C29KolonelFriesland16311660-11272-
Jan van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC07KapiteinFriesland16281648-34187ja
Baerthe van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC05KapiteinFriesland16291636-34217-
Michiel Potter-C23Luitenant-KolonelFriesland16251648-32239-
Adriaen SlijpSneekC03Luitenant-KolonelFriesland1624>1657<1662-32602ja
Arent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26KapiteinFriesland16371658-35417-

1633 Roermond (garnizoen)

1634 Spaans beleg van Maastricht

1637 Beleg van Breda

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Dirk Willem van Hattum-C120LuitenantGelderland16371637-39684--
N.N. Slijp-C30VaandrigFriesland-1637-39888-
Jacob Rogiers Slijp-C30KapiteinFriesland?1637-35124-
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19KolonelFriesland1606 (en 1624)1637-10580-
Tjaert van RousselLeeuwarden, SneekC120KapiteinFriesland16301637-32268-
Jacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04KolonelFriesland16221646-32312ja