Vermeldingen en wapenfeiten

Op deze pagina worden per gebeurtenis de officieren vermeld, welke daarbij genoemd worden.

1566 Verbond der Edelen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bartholt Entens-ONBEKEND
WATERGEUZEN
Luitenant-KolonelGroningen<15771580-31694-
Douwe Jarichs van Hottinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland---10078-
Douwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15661573--ja
Erasmus van Douma-ONBEKENDKapiteinFriesland<1577<1577-34670-
Foppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1578-33234-
Frederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland>1567<1614-15769-
Hartman van Galama-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja11092-
Hessel van Oostheim-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja32491-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKENDKapiteinFriesland<1568?-35804-
Jelle Ripperts van Eelsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1566?<1573-15595-
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Pieter Sickes van Cammingha-ONBEKENDKapiteinFriesland<15721575---
Renick Gerlofsz HotsemaAegum, Pingjum, Franeker, EmdenONBEKENDOfficiersfunctie onbekendFriesland?1568Ja33146--
Seerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15681581?-11027-
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Tietes Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572<1578-31970-
Wybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapiteinFriesland15721600-33809-
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Here Douwes van HottingaTzum, Hottinga StateWATERGEUZEN
C181
KapiteinFriesland15911613-34236-
Willem van HarenBlija, Aebinga State en LeeuwardenGRONINGER REGIMENT
RITMEESTERS 2
GARDE
HOFMEESTERS
RitmeesterFrieslandong. 1600 en 1629? en 1632?1629? en 1632? en 1645-13876ja

1568 Heiligerlee

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Foppe van CamstraWirdum, Camstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1578-33234-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Homme van Camstra-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1579---
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKENDKapiteinFriesland<1568?-35804-
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Peter van Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<1568<1585---
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15721574Ja33297-
Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15661568Ja33298-

1568 Slag bij Jemmingen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Caspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15KolonelSpanje15691576-39251-
Hessel van Oostheim-WATERGEUZENKapiteinFriesland<15681568Ja32491-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Homme van Camstra-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1568<1579---
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Renick Gerlofsz HotsemaAegum, Pingjum, Franeker, EmdenONBEKENDOfficiersfunctie onbekendFriesland?1568Ja33146--
Seerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15681581?-11027-
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg-WATERGEUZENKapiteinNEDERLAND<15721574Ja33297-

1572 Lijst van Hopmannen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Aede Gabbema-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Augustinus Oedtsma-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572?----
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja
Pieter Sickes van Cammingha-ONBEKENDKapiteinFriesland<15721575---
Seerp van GalamaMantgum, Hoxwier StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15681581?-11027-
Sicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15721572---
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-
Sjuck van Eminga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1574<1580-32317-
Syds II van BotniaNIjland, Hottinga StateONBEKENDKapiteinFriesland<1572<1578-33985-
Tietes Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland<1572<1578-31970-
Wybe Idzarts van Grovestins-WATERGEUZENKapiteinFriesland15721600-33809-

1572 Mislukte inname Leeuwarden

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja

1572 Inname Makkum door Spaansen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hotze van BumaWestergeest, Buma StateONBEKENDKapiteinFriesland<1568?-35804-

1572 Waalse Furie in Dokkum

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Caspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15KolonelSpanje15691576-39251-
Sicke Werps van TjessensWaaxens, Sjuxma StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15721572---
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-

1572 Belegering kasteel Stavoren (mislukt)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Asinga Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15721574-34165-

1572 Inname Den Briel

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Asinga Ripperda-WATERGEUZENKapiteinGroningen<15721574-34165-
Bartholt Entens-ONBEKEND
WATERGEUZEN
Luitenant-KolonelGroningen<15771580-31694-
Douwe van GlinsDronrijp, Hobbema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<15661573--ja
Frederick Reyns van InthiemaWorkum, Inthiema StateWATERGEUZENKapiteinFriesland>1567<1614-15769-
Homme Epes van Hettinga-WATERGEUZENKapiteinFriesland10-4-1568<1574-32661-
Adam Everts van Haren-WATERGEUZEN
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland<1589 en 1584<1589 en 1589-34317-
Pieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
KapiteinFriesland15901597-34206--

1572 Inname Vlissingen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bartholt Entens-ONBEKEND
WATERGEUZEN
Luitenant-KolonelGroningen<15771580-31694-

1572-1573 Beleg van Haarlem

1573 Slag op de Zuiderzee

(Einde van de Watergeuzen, opgegaan in de officiele opstand zeg maar)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja

1574 Inname Stavoren

1575 Vlieland platgebrand

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Caspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15KolonelSpanje15691576-39251-

1576

– De Spaanse landvoogd Requesens overlijdt
– Raad van State neemt bestuur over
– 8 nov. 1576: Pacificatie van Gent
– Noordelijke gewesten Friesland, Groningen en Drenthe komen in handen van de opstandelingen.

1577

– Oprichting Regiment Rennenberg

1580 Conscriptio Exulum Frisiae

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Aesgema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41112-
Abbe van Sickinga-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580>1597-41107-
Albert van DekemaJelsum, Dekema StateSPAANSE COMPAGNIE 7VaandrigFriesland<1581?-33182-
Alef Alefs van Aylva-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<15801582-41185-
Arent van der Haule-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41113-
Arent van Genum-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland<15811581-38822-
Caspar de Robles-SPAANSE COMPAGNIE 15KolonelSpanje15691576-39251-
Dominus Martinus-SPAANSE COMPAGNIE 11LuitenantFriesland<15801584-41251--
Evert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14KapiteinDrenthe<1580>1597-41249-
Feddrick van FyniaAchlum?SPAANSE COMPAGNIE 13MajoorFriesland<1580?-41146-
Gatze van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41161-
Haye van Gel-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFrieslandong. 1580?-41100-
Hendrick Delden-SPAANSE COMPAGNIE 8KapiteinONBEKEND<1580?-41245--
Hette van Jelgersma-SPAANSE COMPAGNIE 10AdelborstFriesland<1580?-41150-
Hobbe van HermanaMinnertsga?SPAANSE COMPAGNIE 10VaandrigFrieslandong 1580<1592-40432-
Hobbe van OckingaDronrijpSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801581Ja41216-
Hotze van Donia-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41193-
Idzart van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 12Officiersfunctie onbekendFriesland<1580?-38965-
Ivo van Frittema-SPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801582-40468-
Ivo van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<15801584-40572-
Jacob van Claerhout-SPAANSE COMPAGNIE 9KapiteinONBEKEND<1580?-41246-
Jarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-KolonelFriesland<1580?-34924-
Johan van Herema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-40573-
Juw van AndringaLoenga, Harinxma StateSPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580<1580?-40147-
Meynt Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41130-
Ofcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendFriesland<15801580Ja41242-
Onno van Pyersma-SPAANSE COMPAGNIE 14AdelborstFriesland<15801582-41165-
Pieter Hettes van Albada-SPAANSE COMPAGNIE 9AdelborstFriesland<1580?-37685-
Pieter Sybes BangaFranekerSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<1580?-41191-
Rennert van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 3Officiersfunctie onbekendFriesland<1580?-35199-
Sibrandt Reyners-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41192-
Tjaerd van Allema-SPAANSE COMPAGNIE 8AdelborstFriesland<1580?-41137-
Tjepcke van Siercksma-SPAANSE COMPAGNIE 7AdelborstFriesland<15801584-41103-
Tjerck Phaesma-SPAANSE COMPAGNIE 11AdelborstFriesland<1580?-41129-
Upcko Douwes Tallum-SPAANSE COMPAGNIE 3LuitenantFriesland<15801584-41199-
Wolfart Prenger-SPAANSE COMPAGNIE 12KapiteinONBEKEND<1580?-41247--
Wybe Gerrits Jelgerhuys-SPAANSE COMPAGNIE 3AdelborstFriesland<1580?-41116-
Wybe Pieters BirgKubaardSPAANSE COMPAGNIE 1Officiersfunctie onbekendFriesland<1580?-41209-
Wybren van Solckema-SPAANSE COMPAGNIE 1AdelborstFriesland<1580?-41225-
Ytze van Dockum-SPAANSE COMPAGNIE 16KapiteinFriesland<15801581-41250--
Suartien van Stellingwerf-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland<1580ong. 1580-41248--
Juw van Dekema-SPAANSE COMPAGNIE 3KapiteinFriesland<15801580-34652-
Hans PyrardiOosterendSPAANSE COMPAGNIE 11KapiteinONBEKEND<15801584/1585-40474-
Wybe Cruijs-SPAANSE COMPAGNIE 5KapiteinFriesland<1580?-41117-
Wybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland<15771584-37178-
Lolle Watzes van Ockinga-SPAANSE COMPAGNIE 15LuitenantFriesland<1578?<1609-34055-
N.N. Rennevelt-SPAANSE COMPAGNIE 2KapiteinFriesland1581?-41253-ja
Tiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4KapiteinFriesland<1585<1593-35115-

1580 Makkum

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?ONBEKENDMajoorONBEKEND?1580Ja34146-

1580 Dokkum veroverd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Filips van Hohenlohe-ONBEKENDKolonelDuitsland15801580-36054-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1580 Blokhuis Leeuwarden veroverd

1580 Beleg van Groningen

1580 Treffen bij Scharsterbrug

Zie pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Dodo van Laer-ONBEKENDRitmeesterDrenthe<1580>1580-40801--
Georg Raeses van Vervou-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND?1580Ja34160-
Jan Raeses van Vervou-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND<15801580Ja11236-
Julius van BotniaFraneker, BotniahuisONBEKENDKapiteinFriesland<1580>1580-22214-
Sicke Hettes van HemmemaBerlikum, Hemmema StateONBEKENDLuitenantFriesland<1580<1584-15008-

1580 Sloten, Stavoren, Makkum en Lemmer veroverd

5-11-1580 verscheen Rennenberg voor Sloten, hierna veroverde hij de overige plaatsen, waardoor in enkele dagen Gaasterland en Zevenwolden veroverd waren.

1580 Slag op de Hardenbergerheide

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ofcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendFriesland<15801580Ja41242-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1580 Schans de Opslag

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommerzijl#Voorgeschiedenis:_Schans_de_Opslag 

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ofcke Grijph-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendFriesland<15801580Ja41242-
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1580 Aanval op Schans bij Aduarderzijl

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan van BongaHolwerd, Bonga StateWATERGEUZENKapiteinFriesland15681580-10719ja

1581 Slag bij Visvliet/Grijpskerk

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hobbe van OckingaDronrijpSPAANSE COMPAGNIE 6AdelborstFriesland<15801581Ja41216-

1581 Beleg van Stavoren

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 15981598 en 1602-33184ja

1581 Slag bij Noordhorn

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
KapiteinGroningen<1581 en 15951595 en 1604-34221-
Sippe van ScheltemaMorra, Heemstra StateWATERGEUZENKapiteinFriesland<1572>1581-33509-
Steen Maltesen Sehested-ONBEKENDLuitenant-KolonelDenemarken15721586---
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-

1583 Schans Oterdum veroverd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wigbold van Ewsum-C92KolonelGroningen15801584Ja34156-
Wybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland<15771584-37178-

1584 Spaans beleg van Oterdum

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Eiso Jarges-ONBEKENDKapiteinGroningen<15841584-41849-
Wigbold van Ewsum-C92KolonelGroningen15801584Ja34156-
Wybrand van Roorda-SPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland<15771584-37178-

1584 Lijkstatie Willem van Oranje

zie: pagina

1585 Slag bij Amerongen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje15721588Ja37557-
Oswald van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND1584?1586Ja41640--

1585 Slag op de Kouwensteinsedijk (Antwerpen)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Filips van Hohenlohe-ONBEKENDKolonelDuitsland15801580-36054-

1586 Slag bij Boksum

zie: https://www.frieseregimenten.nl/1586-slag-bij-boksum/ ‎

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Claus Maltesen Sehested-ONBEKENDVaandrigDenemarken<1586>1586-40991-
Hessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKENDKapiteinFriesland<15851586Ja13241-
Hidde Sybrens-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1586-34153--
Jarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-KolonelFriesland<1580?-34924-
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje15721588Ja37557-
Oswald van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND1584?1586Ja41640--
Otto Clant-ONBEKENDVaandrigGroningen?1586Ja34659-
Steen Maltesen Sehested-ONBEKENDLuitenant-KolonelDenemarken15721586---
Sybe van RoordaKollum?ONBEKENDKapiteinFriesland?1586Ja36695-
Ulbe van Heemstra-ONBEKENDKapiteinFriesland<1586<1588-33524-
Douwe Sirtema van Grovestins-C15KapiteinFriesland<15851591Ja13333-
Matthijs Egberts Knoop-C10
C54
KapiteinDuitsland<1586 en 15951595 en >1603-34314--
Willem Willemsen-C06KapiteinONBEKEND?1590-39176--
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Tiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4KapiteinFriesland<1585<1593-35115-

1586 Slag bij Warnsveld

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje15721588Ja37557-

1588 Ontzet van Bonn

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje15721588Ja37557-

1589 Slag om Zoutkamp

Zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Allert Clant-ONBEKENDLuitenant-KolonelGroningen1589<1617-42533-
Francisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje<15901597?-39245--
Splinter Helmich-ONBEKENDKapiteinUtrecht15721589-42536--
Tjaert van HeremaHornhuizen, TammingborgSPAANSE COMPAGNIE 1KapiteinFriesland1584AFT 1627-35157-
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-

1590 Aanval op Lochem

1591 Inname van Delfzijl

1592 Beleg van Steenwijk

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENT
C87
KapiteinGroningen<1587 en 1594?1594? en 1600?-34123--
Evert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14KapiteinDrenthe<1580>1597-41249-
Francisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje<15901597?-39245--
Johan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKENDKapiteinBrabant1573<1611?-36588-
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland15911595-34219--
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja
Quirijn de Blauo.a. CoevordenC09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594Ja32220ja
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
KolonelGroningen1584 en 15941594 en <1639-34158ja
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-

1592 Beleg van Coevorden

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Francisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje<15901597?-39245--
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594Ja32220ja
Willem Hendrik Budding-C22KapiteinONBEKEND?1592Ja38202--
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
KolonelGroningen1584 en 15941594 en <1639-34158ja
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-

1592 Beleg van Ootmarsum

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Charles de Levin-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendONBEKEND?1592Ja42842-

1593 Beleg van Geertruidenberg

zie: pagina

1593 Lijst compagnies in’Geschiedenissen’ van Frederick van Vervou

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENT
C87
KapiteinGroningen<1587 en 1594?1594? en 1600?-34123--
Diderich Holsteyn-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<15931600-34224--
Gerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
KapiteinGroningen<1581 en 15951595 en 1604-34221-
Harmen Jansen Backer-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<15931598?----
Jan van Niel-ONBEKEND
GRONINGER REGIMENT
KapiteinNEDERLAND<1589 en 15951595 1636-34303-
Johan van den CornputEmden, Coevorden, GroningenONBEKENDKapiteinBrabant1573<1611?-36588-
N.N. Brant-C69LuitenantONBEKEND<1593>1593-39187--
Popcke van Roorda-ONBEKENDKapiteinFriesland<1593>1609-34310--
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Johan Coers-C115KapiteinDrenthe<15931604?Ja34225--
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Doecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17KapiteinFriesland15931594?--ja
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland15911595-34219--
Jan Jansen WederspanMakkumWAARDGELDERS
C91
KapiteinFriesland1591 en 1605 en 16071605 en 1607 en <1629-32223-
Jan Yvens-C08KapiteinONBEKEND?1595-39186--
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja
Matthijs Egberts Knoop-C10
C54
KapiteinDuitsland<1586 en 15951595 en >1603-34314--
Quirijn de Blauo.a. CoevordenC09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Sybrant van CamminghaLeeuwardenC07KapiteinFriesland<15871593-34039-
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594Ja32220ja
Wigbolt Barels-C84KapiteinGroningen<15901596-34312--
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
KolonelGroningen1584 en 15941594 en <1639-34158ja
Frans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07KapiteinFriesland1593?1610-34041ja
Here Douwes van HottingaTzum, Hottinga StateWATERGEUZEN
C181
KapiteinFriesland15911613-34236-
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Jan van Cordenoort-C22KapiteinONBEKEND15931598----
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Pieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
KapiteinFriesland15901597-34206--
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-

1593 Kerk Midwolde veroverd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja

1594 Reductie van Groningen

zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arent van Wassenaar-Duvenvoorde-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND<1594<1602-44505--
Ernst graaf van Solms-Braunfels-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND<15941595Ja42884--
Francis Vere-ONBEKENDKolonelEngeland<1592<1609-38205--
Francisco Verdugo-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje<15901597?-39245--
Georg Everhard Graaf van Solms-Lich-ONBEKENDOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND<1594<1602-42541-
Jarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-KolonelFriesland<1580?-34924-
Marten Cobbe-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1594>1597-42095--
Filips van Nassau-Dietz-ONBEKENDKolonelNEDERLAND<15851595Ja34152-
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-
Maurits van Oranje-Nassau-ONBEKENDKapitein-GeneraalNEDERLAND<15851625-33304-

1594 Spaanse aanval op Coevorden

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594Ja32220ja
Jan van EesingeLeeuwarden, DokkumC22KapiteinGroningen1604AFT 1621-35717--

1595 Emden bezet

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja

1596 Beleg van Hulst

zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Popcke van Roorda-ONBEKENDKapiteinFriesland<1593>1609-34310--
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Wigbolt Barels-C84KapiteinGroningen<15901596-34312--
Wigle Gales van Hania-ONBEKENDKapiteinFriesland1595<1599-35153-
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Ernst Casimir van Nassau-DietzLeeuwarden, Stadhouderlijk HofONBEKENDKapitein-GeneraalFriesland16201632-33305-

1597 Mislukte Spaanse aanslag op Steenwijk

zie: pagina

1597 Beleg van Lingen

zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Marten Cobbe-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<1594>1597-42095--
Jacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland15971602-34133ja

1597 Beleg van Meurs

zie: pagina

1597 Groenlo veroverd

zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Sickinga-SPAANSE COMPAGNIE 4AdelborstFriesland<1580>1597-41107-
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENT
C87
KapiteinGroningen<1587 en 1594?1594? en 1600?-34123--
Cornelis Du Bois-ONBEKENDRitmeesterONBEKEND<16011607?-34309--
Evert van Ensse-SPAANSE COMPAGNIE 14KapiteinDrenthe<1580>1597-41249-
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-

1600 Groninger Regiment op ramen A-Kerk Groningen

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Allard Coenders van HelpenGroningen, HelpmanGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningenong. 1600?-33428-
Claes Holst-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningenong. 1600>1624-43297-
Ernst van Millinga-ONBEKEND
GRONINGER REGIMENT
KapiteinGroningen<1601<1624-34130-
Gerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
KapiteinGroningen<1581 en 15951595 en 1604-34221-
Guillame Pisset-GRONINGER REGIMENTKapiteinONBEKEND1604>1621-43309-
Hans Jacob Heckman-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen16061611-36157-
Hendrick van der Merwede-GRONINGER REGIMENTKapiteinNEDERLAND16021626-34903-
Jan Hillebrants-GRONINGER REGIMENTKapiteinNEDERLANDong. 1600?-43327-
Jan Kijff-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningenong. 1600?-43307-
Jan van Niel-ONBEKEND
GRONINGER REGIMENT
KapiteinNEDERLAND<1589 en 15951595 1636-34303-
Luert RipperdaMiddelstum, borg EwsumGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningenong. 1600<1617-43303-
Peter van SedlnitskyGraveGRONINGER REGIMENT
C69
Luitenant-KolonelFriesland<1577 en 15941594 en 1610Ja33557ja
Willem Coenders van HelpenGroningen, HelpmanGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen<1603>1630-33343-
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
KolonelGroningen1584 en 15941594 en <1639-34158ja
Willem van HarenBlija, Aebinga State en LeeuwardenGRONINGER REGIMENT
RITMEESTERS 2
GARDE
HOFMEESTERS
RitmeesterFrieslandong. 1600 en 1629? en 1632?1629? en 1632? en 1645-13876ja

1600 Fort St. Andries bij Heerewaarden belegerd

1600 Slag bij Nieuwpoort

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus Adriani Crone-GRONINGER REGIMENT
C87
KapiteinGroningen<1587 en 1594?1594? en 1600?-34123--
Diderich Holsteyn-ONBEKENDKapiteinONBEKEND<15931600-34224--
Egbert Hoving-ONBEKENDKapiteinONBEKEND1601>1600-35222--
Francisco Hurtado de Mendoza-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendSpanje-<1623-42840-
Gerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
KapiteinGroningen<1581 en 15951595 en 1604-34221-
Hans Adam Kijff-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-34222--
Horatio Vere-ONBEKENDKolonelEngeland<1600>1632-42088-
Peter van SedlnitskyGraveGRONINGER REGIMENT
C69
Luitenant-KolonelFriesland<1577 en 15941594 en 1610Ja33557ja
Robert Henderson-ONBEKENDKolonelSchotland15941607Ja40944-
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Idzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC29KapiteinFriesland1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Focke van Ripperda-C21KapiteinGroningenong. 16001617-32666-
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland<16001603Ja33811-
Quirijn de Blauo.a. CoevordenC09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg-C08KapiteinDuitsland15951604Ja34150-
Arent van ArentsmaLeeuwardenC10KapiteinFriesland15951617-10978ja
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordGRONINGER REGIMENT
C92
KolonelGroningen1584 en 15941594 en <1639-34158ja
Hans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13KapiteinFriesland15941603-34201ja
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Willem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-GeneraalFriesland15841620-33294-

1601-1604 Beleg van Oostende

zie: pagina

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Albert Horenken-ONBEKENDKapiteinGroningen16021602Ja39173--
Cornelis Du Bois-ONBEKENDRitmeesterONBEKEND<16011607?-34309--
Daniël de Hertaing-ONBEKENDLuitenant-KolonelFrankrijk<1600>1604-42828-
Eberhard HanecrothDuitsland, MeursONBEKENDKapiteinDuitsland16001629-35533-
Ernst van Millinga-ONBEKEND
GRONINGER REGIMENT
KapiteinGroningen<1601<1624-34130-
Gerrit Cornelissen Schay-GRONINGER REGIMENT
C89
KapiteinGroningen<1581 en 15951595 en 1604-34221-
Hans Adam Kijff-ONBEKENDKapiteinONBEKEND??-34222--
Hans Jacob Heckman-GRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen16061611-36157-
Peter van SedlnitskyGraveGRONINGER REGIMENT
C69
Luitenant-KolonelFriesland<1577 en 15941594 en 1610Ja33557ja
Pieter van Dekema-C29KapiteinFriesland16031604Ja34190-
Aernt Bloemendal-C18KapiteinHolland1602?1603-34216--
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland<16001603Ja33811-
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606Ja32391ja
Quirijn de Blauo.a. CoevordenC09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Rienck Hommes van Hettinga-C24KapiteinFriesland<15981602Ja34127-
Tjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFriesland1582?1605-35004ja
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Taecke LieuwesDantumawoudeC11Kapitein