Johannes Fransen Stellingwerf

Op 16-5-1616 volgt hij (Joannis Fransen) kapitein Frans van Humalda op.

-1623 Oldeberkoop, naar Overijssel
-1627 in garnizoen te Coevorden

Bartel Hendricks Mamminga van de comp. van Stellingwerff in plaets van Claes Simons, den 28en Septemb. 1627
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

In 1628 stond zijn compagnie op repartitie van Friesland
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Lijst met schrijvers van alle compagnieën op repartitie van Friesland, 1628

Op 26-1-1629 wordt Joannis Franssen opgevolgd door Sjoerd Baerdt.
Hij staat niet bij de Taux van 1639!
In 1644 is er een proclamatie te Harlingen, wanneer hij is overleden.

In 1623 kapitein (http://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm).
st. Jacobi 1623 kreeg hij met zijn compagnie patent om van Oldeberkoop naar ‘Owerest’ (AAB: Overijssel) te marcheren, samen met die van Frans van Donia, Harmen Wonsdorp en Jan Fransen Adama.

440 Brief, ingekomen van Johannes Fransen Stellingwerff, kapitein in het garnizoen in Coevorden, met de vraag waarheen hij de soldaat Daniël Wel, die een misdaad heeft begaan en gevangen genomen is, moet zenden, 1627, met brief van Poppe van Burmania aan Stellingwerff over de misdaden van de soldaat

NB:
Hij is zeker niet dezelfde als Joannis Frans Adama, die in 1630 wordt opgevolgd als kapitein, omdat ze beide met toenaam worden genoemd de kroniek van Poppo van Burmania.
Ook worden beide personen zo vermeld op de Staat van Oorlog van 1621.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohannes Fransen Stellingwerf
Woonplaats-
CompagnieC26
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1616
Officier tot1629
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34091
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C26Frans Aebinga van Humalda
Opvolger in C26Sjoerd Baerdt

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins