Johan van den Cornput

-kapitein vanaf 1573

Afkomstig uit Breda.
Hij neemt sinds 1573 deel aan de opstand.
In 1579 als kapitein in dienst v/h regiment Rennenberg, na het verraad van diens commandant in dienst binnen het leger van Willem Lodewijk.

-Na de verovering van Schans de Opslag rukte Rennenberg naar Kollum, om vanuit daar een aanval op Dokkum te wagen.
Maar Graaf Hohenlo , liet Oostmahorn versterken en door die zijn vendel bezetten, Dokkumerzijl werd verschanst en bezet door de vendels van Jan Cornput en Bruin.
Op 9 juli 1580 deed Rennenberg een aanval op Dokkum, maar hij werd met groot verlies teruggeslagen.
(artikel over Bernard de Merode, zie archief)

In 1592 aanwezig bij Beleg van Steenwijk (bron: https://nha.courant.nu/issue/HD/1892-06-18/edition/0/page/2)

1593 3
Johan van de Kornput voert het bevel over 200 man in de nieuwe schans van Bellingwolderzijl

Schreeft in 1584 onder pseudoniem Reinico Fresinga het werk ‘Memorien in den Nederlandischen provincien van Friesland, Overijssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen ende Lingen met heur bijliggenden frontieren geschiet zijn’.
Hij was geschoold als kaartenmaker en actief als vestingbouwer.
Veel betrokken geweest bij de belegeringen rondom Steenwijk, waar een standbeeld van hem staat.

In 1604 was hij Drents kapitein (mail JP)

Johan van den Kornput overleed in 1611 in Groningen; zijn laatste jaren had Van den Kornput gesleten als garnizoenscommandant van Emden en Coevorden. Na zijn overlijden werd hij begraven in de Martinikerk aldaar. Van den Kornput was een oom van onder anderen Gerardus Vossius en van de moeder van Johan de Witt en Cornelis de Witt.

Standbeeld van Johan van den Kornput te Steenwijk
(foto: Wikipedia)


Grafzerk van Johan van den Cornput, in de Martinikerk te Groningen.
(foto: http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm)


Tekening van grafzerk van Johan van den Cornput
Tekening in Collectie Bodel Nijenhuis (zie www.geheugenvannederland.nl)
http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm

Familiewapen Cornput
(zerk Johan van den Cornput in de kerk van Groningen).

Kenmerken

NaamJohan van den Cornput
WoonplaatsEmden, Coevorden, Groningen
CompagnieONBEKEND
RangDrents kapitein
Friese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitBrabant
Officier van:1573
Officier tot<1611?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36588
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Grafsteen
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins