Johan van den Cornput

Afkomstig uit Breda.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_den_Kornput

Hij neemt sinds 1573 deel aan de opstand.
In 1579 als kapitein in dienst v/h regiment Rennenberg, na het verraad van diens commandant in dienst binnen het leger van Willem Lodewijk.

Op diverse pagina’s wordt hij overste genoemd; dit is nog niet zeker.

-Na de verovering van Schans de Opslag rukte Rennenberg naar Kollum, om vanuit daar een aanval op Dokkum te wagen.
Maar Graaf Hohenlo , liet Oostmahorn versterken en door die zijn vendel bezetten, Dokkumerzijl werd verschanst en bezet door de vendels van Jan Cornput en Bruin.
Op 9 juli 1580 deed Rennenberg een aanval op Dokkum, maar hij werd met groot verlies teruggeslagen.
(artikel over Bernard de Merode, zie archief)

https://historischevereniginghasselt.nl/uploads/files/1582%20%20Johan%20van%20den%20Corput.pdf
Johan van den Cornput werd in 1587 als superintendent (garnizoenscommandant) van Hasselt benoemd door de Overijsselse stadhouder graaf Adolf van Nieuwenaer (gestorven 1589).

Het schijnt dat hij samen met Willem Lodewijk oefeningen en manoeuvres naspeelde met loden speelgoed soldaatjes.
(Vervou/Geschiedenissen).
…..
Daarbij waren Van den Corputs relaties bij de Raad van State en de Staten Generaal
dusdanig dat hij in staat was, althans zo voelden de Hasselters dat, al hun pogingen om van
hem af te komen teniet te doen. De verontwaardiging over het optreden van de
superintendent werd nog groter, toen Hasselt in januari 1590 een verdrag sloot met Friesland
over het onderhoud van het garnizoen. Het stadje bond zich daardoor zodanig aan Friesland,
dat Overijssel het buurgewest ervan verdacht heel Noordwest Overijssel in te willen palmen.
Daarnaast speelde de onvrede van Hasselt over de manier waarop het stadje door het
gewestelijk bestuur van Overijssel werd bejegend een rol: het werd naar eigen zeggen niet
voor vol aangezien.
Van den Corput werd in deze kwestie gezien als kwade genius, te meer daar Van den
Corput goede relaties onderhield met Karel Roorda. Die had zich doen kennen als een
fervent voorvechter van de Friese belangen in de nog jonge Republiek der Nederlanden (hij
zou enkele jaren in een ernstig conflict raken met de Friese stadhouder).

In 1592 aanwezig bij Beleg van Steenwijk (bron: https://nha.courant.nu/issue/HD/1892-06-18/edition/0/page/2)

1593 (Groniner Schansenkrijg, blz 60)
Johan van de Kornput voert het bevel over 200 man in de nieuwe schans van Bellingwolderzijl

Schreeft in 1584 onder pseudoniem Reinico Fresinga het werk ‘Memorien in den Nederlandischen provincien van Friesland, Overijssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen ende Lingen met heur bijliggenden frontieren geschiet zijn’.
Hij was geschoold als kaartenmaker en actief als vestingbouwer.
Veel betrokken geweest bij de belegeringen rondom Steenwijk, waar een standbeeld van hem staat.

Op 3-10-1590 was Joan van Kornput lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Micheil Högelcko.
In 1592 aanwezig bij Beleg van Steenwijk (bron: https://nha.courant.nu/issue/HD/1892-06-18/edition/0/page/2)

Van 1600-1603 is hij in garnizoen te Coevorden
(Vervou, Geschiedenissen, pag. 34).

In 1604 was hij Drents kapitein (mail JP)

Johan van den Kornput overleed in 1611 in Groningen; zijn laatste jaren had Van den Kornput gesleten als garnizoenscommandant van Emden en Coevorden. Na zijn overlijden werd hij begraven in de Martinikerk aldaar. Van den Kornput was een oom van onder anderen Gerardus Vossius en van de moeder van Johan de Witt en Cornelis de Witt.

In Steenwijks staat een standbeeld van hem.

Standbeeld van Johan van den Kornput te Steenwijk
(foto: Wikipedia)


Grafzerk van Johan van den Cornput, in de Martinikerk te Groningen.
(foto: http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm)


Tekening van grafzerk van Johan van den Cornput
Tekening in Collectie Bodel Nijenhuis (zie www.geheugenvannederland.nl)
http://www.redmeralma.nl/groningen_MK1.htm

Familiewapen Cornput
(zerk Johan van den Cornput in de kerk van Groningen).

Kenmerken

NationaliteitBrabant
NaamJohan van den Cornput
WoonplaatsEmden, Coevorden, Groningen
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangCommandeur
Drents kapitein
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1573
Officier tot<1611?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36588
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Grafsteen
Familiewapen
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins