Homme van Bruynsma

Op 27-3-1647 werd Homerus Bruinsma vaandrig in de compagnie C. van Sytzama, als opvolger van J. van Alten. (AAB: is dit hem??)
In 1647 doet Homme van Bruynsma de eed van kapitein.
Op 14-8-1647 volgt hij kapitein Tjalling van Sixma op.
Op 4-2-1648 werd Jacob Zaegman vaandrig in de compagnie van C. van Sytzama, als opvolger van H. Bruinsma.
Op 27-1-1651 (of 1650) werd Theodorus a Wigara vaandrig in de compagnie van H. van Bruinsma, als opvolger van S. van Rispens.
Op 21-8-1652 wordt hij als kapitein opgevolgd door Jan Versteveren.

Hypotheekboeken Dokkum
06-09-1651
Hendrick Hansen militeur onder de compaegnije van capiteijn Homme van Bruijnsma althans garnisoen holdende binnen Sneeck doch tegenwoordich op mijn versoeck staende omtegan in garnisoen nae Weesel?
Jan Jarichs onperles? koopman en clee….. binnen ……

Kenmerken

NaamHomme van Bruynsma
Woonplaats-
CompagnieC04
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1647
Officier tot1652
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35660
Blog-
Voorganger in C04Tjalling van Sixma
Opvolger in C04Jan Versteveren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins