Hendrik Tijmens

Het is 1630. Duinkerker kapers maken de kusten van Friesland en Groningen onveilig. Ze zijn uit op piraterij en plundering. Een riskante zaak, want de straffen zijn niet mals. De hoge heren van de Admiraliteit hebben namelijk veel macht en geen medelijden. Soms beslissen ze zelfs over leven en dood, zo blijkt…
Hendrik Tijmens en Wouter Jeppes van Anjum zijn twee dappere kapiteins van de Admiraliteit. Op 2 april 1630 veroveren ze een schip met zeerovers op het Wad. Het scheepje wordt naar Dokkum gebracht en een aantal zeerovers waaronder de kapitein weet te ontsnappen.
De overige zes worden in Dokkum gevangen gezet. Het gaat om mannen tussen de 18 en 30 jaar oud uit Workum, Brugge, Noorwegen, Denemarken en nog een Engelsman genaamd Fransiscus van 23 jaar. Deze laatste beklaagde zich hevig en zijn vrouw kwam nog van Engeland over om te smeken voor zijn leven, maar ze was te laat. De kok afkomstig van het Ostfriese eiland Norderney wordt gezien zijn leeftijd ‘alleen maar’ gegeseld, de geuzenkapitein weet te ontsnappen en de andere bemanning wordt opgehangen. De galg staat aan de rand van het water en is vanaf de Kettingbrug goed te zien. De toeloop van mensen is echter zo groot dat de Kettingbrug instort.

http://www.mpaginae.nl/Dokkum/kroniek.htm
1630 Den 11 April zijn op het Noorderwad van de E.E. manhaften kapiteins Hendrik Tymens en Wouter Jeppes van Anjum 13 zeerovers gevangen, van de welke den 18 Augs. 5 gehangen zijn, als Gerben Tjerks van Workum oud 30 jaren, Jens Sterkelsen van Sonderborg in Holstein 26, en Bartholomeus Suchting van Brugge in Vlaander 18, nog een Engelsman Franciscus geheeten, oud 23 jaren; deze beklaagde zich zeer en zijn vrouw kwam nog om voor hem te bidden, doch te laat; nog een Marten Migchiels van Enkhuizen 20 jaren; deze, zijnde de kok, wierd om zijn jonkheid met geselen vrij gelaten. Zij wierden acht sterk gevangen en hier in de stad gebragt, waarvan zes uitbraken en vier achterhaald wierden, maar twee weg geraakten, en het eerste van den aanval is de kapitein Pieter Jansen met vijf ontvlucht. Als deze zes geregt wierden, was de toeloop van menschen zoo groot, dat de keetenbrug instortte. Het scheepje van deze rovers heeft hier zoolang gelegen, tot dat geheel verrot was.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHendrik Tijmens
Woonplaats-
CompagnieADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
RangAdmiraliteit van Friesland - Kapitein
Officier van:<1630
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)44205
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ADMIRALITEIT VAN FRIESLANDDoecke van Martena

Andere kapiteins Admiraliteit

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins