Wigle Sjoerds van Hania

Als Viglius Hania ingeschreven op 2-6-1631 te Franeker en later studerend te Groningen.

Op 8-2-1637 werd Wigle van Hania vaandrig in de compagnie van kapitein (Tjaert) Roussel, als opvolger van N. Hattom.

Hieronder: is dit wellicht die andere Wigle (Dyes) van Hania?
Wigle was daarna kapitein in het leger.
Sneuvelde hij in 1640 in de slag bij Hulst ?

De Friese Stadhouder Hendrik Casimir I kwam ook om bij Hulst:
HENDRIK CASIMIR I, Graaf van Nassau, (1632) die, geboren in 1611, slechts 21 jaren bereikt had, toen hij den 14 Dec. 1632 tot Stadhouder en Kapitein-Generaal van Friesland, gelijk daarna ook van Groningen en Drenthe aangesteld werd. Hoe jong ook nog, toonde hij in de binnenlandsche geschillen veel standvastigheid en beleid, doch, vooral op verschillende krijgstogten onder Frederik Hendrik, een heldenmoed, waardoor hij evenveel eer verwierf als hij door zijne vroomheid en deugden ieders hoogachting verdiende. Ten gevolge eener wonde, bekomen in de bestorming van eene schans nabij Hulst in Vlaanderen, stierf hij, algemeen betreurd, ongehuwd, den 13 Junij 1640

Omgeving van Weidum, met Hania State ten oosten van de kerk.
Schotanusatlas, 1718

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWigle Sjoerds van Hania
WoonplaatsWeidum, Hania State
CompagnieC120
RangFriese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1637
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)34919
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins