Rein Jetzen

-hopman
-ook: Rein Idts

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 23-10-1580 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
‘Den 23 Octr: 1580 geschreven aen Reyn Idts ten eynde hij met zijn compaignie terstont trecke naer Staveren ende aldaer…….?
de fortificatie, ende deursteken de dijcken gelijcken hem bevolen heeft.

Kenmerken

NaamRein Jetzen
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:<1580
Officier tot>1580
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41040
Blog-
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins