Arent van Genum

Hij werd gewond bij Zwartsluis.
Zijn adelborst Joannes Boreas werd in 1581 op last van (staatse hopman) Hieronimus Stellingwerf gedood.

Familiewapens van Arent van Genum en zijn vrouw Judith van Haersolte van Sloetenhagen
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

https://sites.google.com/site/fryslanboppemeitsje/conscriptio-exulum
Wonseradeel
# Marten *Abbis van Rugelollum, soldat van hopman Arent van Genum, et decessit sine venia

# + Arent van *Genum Con. Mats. grietman van Westende Stellingwerf ende luytenant [luijtenant] ende capitayn van mynhere van Billys vandel mit oeck ’t hopmanschap hebbende van en nije vandel, ipse est vulneratus ante Swartesluys [Suartesluijs] et postea obiit [Goningae ibique sepultus] anno ’81. Cum uxore fuit exul. [x ?] B171/172: x Judith van Haersolte van Sloetenhagen

Familiewapens van Arent van Genum en zijn vrouw Judith van Haersolte van Sloetenhagen
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamArent van Genum
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 2
RangSpaans Regiment
Officier van:<1581
Officier tot1581
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)38822
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in SPAANSE COMPAGNIE 2N.N. Rennevelt

Andere Spaanse officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins