Christiaan van Nassau-Dillenburg

Hij was de laatste vorst van Dillenburg, omdat hij geen kinderen had stief het geslacht uit.

Kolonel van een Fries regiment van 1711-1725.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_van_Nassau-Dillenburg
In maart 1708 trad hij als kapitein in Nederlandse dienst. Hij werd in 1711 kolonel en streed in de Spaanse Successieoorlog tegen de Fransen. Na de Vrede van Utrecht keerde hij terug naar Duitsland, waar hij meestal te Hadamar resideerde en na de dood van zijn broer Willem II de regering van het vorstendom Nassau-Dillenburg op zich nam. In 1725 huwde hij Isabella Charlotte van Nassau-Dietz, een dochter van stadhouder Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. De verbintenis bleef kinderloos.

Kenmerken

NaamChristiaan van Nassau-Dillenburg
Woonplaats-
CompagnieC86
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
NationaliteitDuitsland
Officier van:1708
Officier tot1725
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)40039
Blog-
Voorganger in C86Sierck Saeckes Idsinga