Christiaan van Nassau-Dillenburg

Hij was de laatste vorst van Dillenburg, omdat hij geen kinderen had stief het geslacht uit.

Op 5-4-1708 werd Ch(ristiaan) van Nassau-Dillenburgh kapitein, als opvolger van S(ierck) van Idsinga.

Kolonel van een Fries regiment van 1711-1725.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_van_Nassau-Dillenburg
In maart 1708 trad hij als kapitein in Nederlandse dienst. Hij werd in 1711 kolonel en streed in de Spaanse Successieoorlog tegen de Fransen. Na de Vrede van Utrecht keerde hij terug naar Duitsland, waar hij meestal te Hadamar resideerde en na de dood van zijn broer Willem II de regering van het vorstendom Nassau-Dillenburg op zich nam. In 1725 huwde hij Isabella Charlotte van Nassau-Dietz, een dochter van stadhouder Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. De verbintenis bleef kinderloos.

https://rkd.nl/nl/explore/images/194530
Student te Utrecht (1706); 1708 kapitein in Staatse dienst; 1711 kolonel in Staatse dienst; vanaf 1711 voerde hij het bestuur in Hadamar; in 1724 volgde hij zijn broer Willem op als laatst regerende vorst van Nassau-Dillenburg.

Portret van Christiaan van Nassau-Dillenburg (1688-1739)
Geschilderd naar Lancelot Volders ong. 1670-1713.
(foto: RKD.nl)

Benoeming dd 5-4-1708 van Christiaan van Nassau-Dillenburg tot kapitein, als opvolger van de overleden kapitein Sierck van Idsinga.
(foto: Supersneuper)

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamChristiaan van Nassau-Dillenburg
Woonplaats-
CompagnieC86
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1708
Officier tot1725
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40039
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenOverige
Voorganger in C86Sierck Saeckes Idsinga

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins